MENU

Open grenzen die gesloten zijn

In het westen van de staat Rio Grande do Sul ligt de plaats São Borja. In deze Braziliaanse stad, dicht bij de grens van Argentinië, staat de Presbyteriaanse Kerk, partner-kerk van Drenthe Mission | Verre Naasten, waar Diogo Boere Bottlender nu anderhalf jaar pastor is. En deze dominee heeft een droom, eentje die grensoverschrijdend is…

Veertien jaar lang is de Presbyteriaanse Kerk in São Borja een zendingsgemeente geweest. Pas sinds drie jaar heeft de kerk zich ‘georganiseerd’ en kunnen ze zich een formele kerk noemen. Ds. Bottlender: “De groei van de kerk ging traag en kende vele ups en downs. Er zijn maar enkele broers en zussen die vanaf het begin trouw en standvastig zijn gebleven. Anderen moesten ons verlaten, omdat er in deze stad een groot gebrek aan banen is.”

Eerste missionaire stappen

De kerk in São Borja zit niet stil. Sinds dit jaar hebben ze hun eerste missionaire stappen in de naburige stad Itaqui gezet. Ds. Bottlender: “Itaqui ligt op zo’n honderd kilometer bij ons vandaan. In deze stad komt een groep broers en zussen samen. Ze houden diensten in het schoolauditorium en zijn in de stad aan het evangeliseren. Daarmee vervullen ze de opdracht die de Heer Jezus ze gegeven heeft in Mattheus 28:19-20: Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding van de wereld. Amen.”

Discipelschapscultuur opzetten

De eerste missionaire stappen zijn het gevolg van een, nu anderhalf jaar durend, traject waarin de focus ligt op het creëren van een discipelschapscultuur. Het project is opgezet in samenwerking met Pieter Messelink – Drenthe Mission | Verre Naasten. “Samen helpen we een grote groep mensen in onze gemeente om op de zendingsoproep van de Heer Jezus in te gaan”, aldus ds. Bottlender. Ondanks deze positieve inzet is het lastig om vooruitgang te boeken. De staat Rio Grande do Sul ligt in het grensgebied met Argentinië. In deze regio ontbreekt het aan industrieën en banen in het algemeen, waardoor de financiële middelen om aan mission te doen ontbreken.

Grensoverschrijdende droom

Ds. Bottlender: “Het is mijn droom om het evangelie de grens over te brengen. Argentinië, ons buurland, heeft het evangelie van Christus zo hard nodig! We zien ook openingen om dit te gaan doen.” In de stad waar ds. Bottlender het over heeft staat een school waar veel studenten, die uit verschillende regio’s van Brazilië komen, een medische opleiding volgen. Maar er komen ook veel studenten uit Argentinië op af. Hier ziet ds. Bottlender een onbenutte kans liggen. “Laten we bidden voor openingen om ook hen te bereiken, zodat we over de grenzen heen het evangelie mogen brengen!”