MENU

De Congolese gemeenten zijn een licht voor hun omgeving

‘Onze gemeente is een voorbeeld geworden voor andere kerken. We tonen onze liefde aan anderen in woorden en daden.’ Prachtig wanneer je dat  over je gemeente kunt zeggen. Het is één van de uitkomsten uit de evaluatie die Utrecht Mission | Verre Naasten doet samen met de  United  Reformed  Church Congo (URCC). Ondanks alle moeilijkheden waar de Congolese bevolking mee heeft te maken, groeit de Congolese kerk. In leiderschap, in prediking, in het omzien naar mensen in én buiten hun gemeente. De evaluatie is nog niet afgerond, maar we zijn God dankbaar voor hoe Hij in en met de Congolezen werkt.

Juist in landen waar mensen in verdrukking leven, geteisterd worden door oorlog, ziekte en honger, is het werk van Gods Geest vaak zo duidelijk zichtbaar. Dat geldt ook voor Congo, een land zo groot als West-Europa. Sinds 2017 heeft een rebellengroep de Kasai provincie onder z’n greep. De gemeente van Tshibala heeft daar zwaar onder te lijden. Toch vertellen ze dat ze ook in deze oorlog, met al z’n leed en angst, mensen vertellen over Jezus. ‘We waren verenigd in deze crisis. We hielpen elkaar en hebben nieuwe mensen gewonnen voor de Heer. In goede én in slechte tijden bewaren we de eenheid binnen onze gemeente.’

De gemeente van Lwambo

Gemeenteleden in Lwambo vertellen dat door de prediking en het onderwijs hun leven een grote transformatie heeft ondergegaan. ‘We tonen onze liefde aan anderen in woorden en daden. Onze gemeente is gegroeid van 115 naar 300 leden. We zijn een voorbeeld geworden voor andere kerken.’ Dat is natuurlijk mooi om over je eigen kerk te kunnen constateren, maar de gemeente van Lwambo is ook bevraagd op hoe de plaatsgenoten over hun gemeente denken. Hun plaatsgenoten vertellen hen dat ze naastenliefde ervaren vanuit de christelijke gemeenten. Dat zien ze terug in de huisbezoeken en de hulp aan zieken en mensen in nood. Ze waarderen de betrokkenheid van de kerk bij het werk in de gemeenschap. Prachtig dat de gemeente van Lwambo zo licht is voor de wereld.

Evaluatie

De URCC bestaat uit zo’n 200 kleine gemeenten verspreid door heel Congo. Al vele jaren ondersteunen we vanuit de kerken van Utrecht Mission | Verre Naasten de Congolese kerken. Elke vier jaar vindt er een grote evaluatie plaats. Er zijn onder meer focusgroepen met gemeenteleden en er is een enquête. Die focusgroepen worden geleid door mensen die in de afgelopen jaren de Timothy Leadership Training hebben gevolgd. Onze Congolese broers en zussen zeggen over de evaluatie: ‘We hebben gezien wat we samen hebben bereikt en waar we aan kunnen werken in de toekomst.’

Je steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, je zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.
Mattheüs 5: 15