MENU

Mobiele bijbelschool Oeganda

‘Nu ik Christus heb leren kennen, ben ik stabiel en kan ik het leven van anderen veranderen, zoals mijn leven ook veranderd is door het evangelie.’

Voor veel kerkleiders in Oeganda is het niet zomaar mogelijk om theologisch onderwijs te volgen. Dat zou betekenen dat ze lange tijd van hun huis en gezin weg zouden zijn. De mobiele bijbelschool van de Presbyterian Church in Oeganda biedt daar een oplossing in. De school trekt door het land. Daardoor kunnen kerkleiders en evangelisten in hun eigen regio thematische cursussen volgen om zo meer kennis te krijgen over de Bijbel en de praktische uitwerking daarvan. Een aantal kerkleiders volgt zelfs een basisopleiding theologie.

Pastor Abinda Charles Prince vertelt dat de mobiele bijbelschool hem enorm heeft geholpen om de Bijbel te begrijpen. In 1998 heeft hij Jezus aangenomen als zijn Verlosser. Hij begon destijds als koorlid en toen heeft God hem geroepen om het Woord te prediken. Maar hij had nooit een cursus gevolgd. ‘Voordat ik Jezus leerde kennen, ging ik mijn eigen weg. Ik deed dingen die niet goed waren en ik was erg onrustig. Maar nu ik Christus heb leren kennen, ben ik stabiel en kan ik het leven van anderen veranderen, zoals mijn leven ook veranderd is. Ik wilde graag naar de mobiele bijbelschool om meer te leren over de Bijbel en over God, zodat wanneer ik andere mensen benader ik hen werkelijk het evangelie kan vertellen zoals het in de Bijbel is geschreven. En dat ik de mensen kan vertellen wie Jezus is en wat Hij doet.’

De mobiele bijbelschool heeft zo’n grote impact in het leven van pastor Abinda Charles Prince en de levens van de mensen met wie hij te maken heeft. De mobiele bijbelschool is één van de projecten die vanuit Utrecht Mission | Verre Naasten wordt gesteund.

Bekijk hier een filmpje over de impact van de mobiele bijbelschool: