Internationale Conferentie

Vorig jaar hebben we jullie geïnformeerd over de Internationale Conferentie die dit jaar plaatsvindt van 8 tot en met 22 mei (twee weken i.p.v. drie). Inmiddels zijn de deelnemers geselecteerd.

Voorlichting door gasten
De komst van de buitenlandse gasten biedt mooie gelegenheden om de wereldwijde verbondenheid van christenen van dichtbij te ervaren. Onze ervaring is dat een buitenlandse gast die een rol krijgt tijdens een zondagse eredienst een flinke oppepper is voor de betrokkenheid bij mission. Vandaar dat we daar in het weekendprogram­ma van de Internationale Conferentie volop tijd hebben ingeruimd.

Zo zijn de gasten op zondag 12 en 19 mei inzetbaar voor (s)preekbeurten in plaatselijke kerken. We gaan ook weer een campagnepakket ontwikkelen met daarin:
• Kerkbladartikel: met informatie over de gast en over het doel: trainingen van evangelisten en kerkleiders wereldwijd! • Powerpoint • Machtigingskaart • Knutselwerkje voor kinderen • Daarnaast hebben we aan de deelnemers gevraagd een preek voor te bereiden over het thema ‘Resident aliens: What can churches contribute to the wellbeing of their society?’ of als ze geen preekbevoegdheid hebben een presentatie.

Dit pakket bieden we aan mission-commissies (Zending & Hulpverlening) en predikanten aan om de komst van de gast zo leuk en makkelijk mogelijk te maken. Daarnaast vragen we alle deelnemende kerken om tijdens de dienst te collecteren (verplicht) voor trainingen van evangelisten en kerkleiders wereldwijd.
In verschillende landen worden deze trainingen gegeven. In­steek is dus ook opbouw van de wereldwijde kerk; verbondenheid wereldwijd. Mochten jullie in jullie eigen gemeente een gast willen laten (s)preken, dan hoor ik dat graag! Ook als jul­lie nog andere vragen of opmerkingen hebben, neem gerust contact op met Anja via wereldwijd@verre­naasten.nl of 038-427 0412.

Communicatie met kerken
In een nieuwsbrief die in januari naar de kerken (Z&H en predikanten) is verzonden, is aandacht besteed aan de Internationale Conferentie. De respons daarop is minimaal. We willen jullie vragen om jullie contacten aan te boren en kerken enthousiast te maken voor een gast in hun midden. Wij zullen alle predikanten die betrokken zijn bij mission (ex-zendelingen, RSV-predikanten, BBK-deputaten) een persoonlijk bericht sturen.

Inzet vertegenwoordiger
De gasten gaan op 12 en 19 mei vanuit Zwolle weer het hele land door naar een gemeente in jullie regio. We zijn op zoek naar mensen die als vertegenwoordiger van RSV | Verre Naasten hierbij betrokken willen zijn. Het lijkt ons goed dat de vertegenwoordiger zijn/ haar moment tijdens de dienst pakt om verbinding te leggen met het werkveld en ook de collecte introduceert. Wij zullen zorgen voor een handleiding. Je kunt jouw beschikbaarheid doorgeven aan Anja via wereldwijd@verre­naasten.nl of 038-427 0412.

Op onze website vindt je een overzicht van de deelnemers en een uitwerking van het thema.

Interviews voor Naast
Het Naast-nummer van juli (deadline 28 mei) staat in het teken van het thema van de IC. Een mooie mogelijkheid om daarin een interview op te nemen van één van de gasten die in mei in Nederland zijn. De RSV’s die daarvoor iets moeten aanleveren, zijn: Groningen Mission, Drenthe Mission, Utrecht Mission, Oekraïne Zending, Zuid-India Mission en West-Afrika Mission.

Geef aan ons door als je er gebruik van wilt maken, via wereldwijd@verrenaasten.nl. Dan maken we een afspraak op maat.