Mooie resultaten mission-werk Drenthe Mission | Verre Naasten in 2021

Steun aan kerkplanters, nieuwe gemeenten, online coaching: wat gebeurde er veel in het wereldwijde mission-werk dat we vanuit de Drentse kerken steunen! 2021 was een jaar vol tegenstijdigheden: corona was nog lang niet weg, veel kon niet doorgaan, maar veel ook wél (zij het op andere manieren soms).

Als bestuur van Drenthe Mission | Verre Naasten zijn we dankbaar voor uw steun in 2021! Gods werk gaat door, dat is zichtbaar in de prachtige resultaten die we kunnen noemen in ons jaarverslag. 

Drenthe Mission | Verre Naasten steunt lokale kerken en christelijke organisaties op Curaçao en in Brazilië, Suriname, Venezuela en de zogeheten Gesloten Gebieden, die de bevrijdende boodschap van Jezus uitdragen, in woorden én daden! Ook ondersteunen we enkele missionaire wereldwerkers.