Mooie resultaten mission-werk Groningen Mission | Verre Naasten in 2021

Groeiend kinderwerk in Zweden, beginnende gemeenten in Duitsland en meer theologiestudenten in Letland: wat gebeurde er veel in het mission-werk dat we vanuit de Groningse kerken steunen! 2021 was een jaar vol tegenstijdigheden: corona was nog lang niet weg, veel kon niet doorgaan, maar veel ook wél (zij het op andere manieren soms).

Als bestuur van Groningen Mission | Verre Naasten zijn we dankbaar voor uw steun in 2021! Gods werk in Europa gaat door, dat is zichtbaar in de prachtige resultaten die we kunnen noemen in ons jaarverslag. 

Groningen Mission | Verre Naasten steunt verschillende kerken, theologische universiteiten en christelijke organisaties die in hun directe omgeving het evangelie bekendmaken, in woord en daad!