Mooie resultaten mission-werk India Mission | Verre Naasten in 2021

‘In de stad Namchi ontstond een gemeente van 70 leden door het werk van een timmerman die in zijn netwerk over Jezus deelde en met mensen bad om genezing.’ Wauw… laat deze zin uit het jaarverslag van India Mission | Verre Naasten even rustig tot je doordringen. Wat is dit bemoedigend en bijzonder: Gods kerk groeit!   

Vanuit onze kerken steunden we in 2021 Indiase partner-kerken die eigen diaconale hulpprojecten opstartten voor gemeenteleden in nood; we droegen bij aan bouwprojecten met grote waarde voor de Indiase samenleving en aan het opleiden van toekomstige kerkleiders.

Als bestuur van India Mission | Verre Naasten zijn we dankbaar voor uw steun in 2021! Gods werk gaat door, dat is zichtbaar in de prachtige resultaten die we kunnen noemen in ons jaarverslag. 

India Mission | Verre Naasten steunt lokale kerken en christelijke organisaties in het midden en noordoosten van India die de bevrijdende boodschap van Jezus uitdragen, in woorden én daden!