Mooie resultaten mission-werk Rijnmond Mission | Verre Naasten in 2021

Een geslaagde Alphacursus, goede reacties op uitzendingen via YouTube en fysieke diensten, gesprekken met Arabischtaligen over het evangelie en verschillende doopdiensten: wat gebeurde er veel in het Rotterdamse mission-werk van Rijnmond Mission!

2021 was een jaar vol tegenstijdigheden: corona was nog lang niet weg, veel kon niet doorgaan, maar veel ook wél (zij het op andere manieren soms).

Als bestuur van Rijnmond Mission | Verre Naasten zijn we dankbaar voor uw steun in 2021! Gods werk gaat door, dat is zichtbaar in de prachtige resultaten die we kunnen noemen in ons jaarverslag.

Rijnmond Mission | Verre Naasten ondersteunt drie missionaire projecten in Rotterdam: MEERdanBeverWAARD, #Hill en Het Kruispunt. Zo delen we de bevrijdende boodschap van Jezus Christus in het Rijnmond-gebied!