Mooie resultaten mission-werk Utrecht Mission | Verre Naasten in 2021

In het oosten van Congo startte een Bijbelvertaalproject in 3 lokale talen, maar liefst 225 mensen volgden een praktische bijbeltraining en in het islamitische noorden van Kameroen breidde de theologische opleiding IUDI uit: wat gebeurde er veel in het mission-werk van Utrecht Mission afgelopen jaar!

2021 was een jaar vol tegenstijdigheden: corona was nog lang niet weg, veel kon niet doorgaan, maar veel ook wél (zij het op andere manieren soms). Zo waren er bemoedigende online ontmoetingen tussen Nederlandse en Oegandese kerken en investeerde theologische universiteit FATEB in Kameroen in online onderwijs: een grote uitdaging in een continent waar internettoegang nog zeer beperkt is. 

Als bestuur van Utrecht Mission zijn we dankbaar voor uw steun in 2021! Gods werk gaat door, dat is zichtbaar in de prachtige resultaten die we kunnen noemen in ons jaarverslag. 

Utrecht Mission | Verre Naasten ondersteunt lokale kerken en christelijke organisaties in de Centraal-Afrikaanse Republiek, Congo en Oeganda, die de bevrijdende boodschap van Jezus uitdragen, in woorden én daden!