Mooie resultaten mission-werk West-Afrika Mission | Verre Naasten in 2021

Door voorlichting in de kerken, strijden de Malinese kerken tegen huiselijk geweld en onderdrukking van meisjes en vrouwen, in Burkina Faso startten twee nieuwe gemeentes en werden de eerste gemeenteleden gedoopt en in Senegal werd het evangelie o.a. gedeeld via online radio-uitzendingen. Wat gebeurde er veel in het mission-werk van West-Afrika Mission afgelopen jaar!  

2021 was een jaar vol tegenstijdigheden: corona was nog lang niet weg, veel kon niet doorgaan, maar veel ook wél (zij het op andere manieren soms).  

Als bestuur van West-Afrika Mission zijn we dankbaar voor uw steun in 2021! Gods werk gaat door, dat is zichtbaar in de prachtige resultaten die we kunnen noemen in ons jaarverslag. 

West-Afrika Mission | Verre Naasten ondersteunt lokale kerken en christelijke organisaties in West-Afrika, die de bevrijdende boodschap van Jezus uitdragen, in woorden én daden!