Mooie resultaten mission-werk Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten in 2021

Zorg aan duizenden aidspatiënten; ondersteuning van het werk van vijf zendelingen en bijdragen aan school, opleiding en training van kinderen, jongeren en volwassenen (o.a. kerkleiders): wat gebeurde er veel in het mission-werk van Zuid-Afrika Mission afgelopen jaar!

2021 was een jaar vol tegenstijdigheden: corona was nog lang niet weg, veel kon niet doorgaan, maar veel ook wél (zij het op andere manieren soms).  

Als bestuur van Zuid-Afrika Mission zijn we dankbaar voor uw steun in 2021! Gods werk gaat door, dat is zichtbaar in de prachtige resultaten die we kunnen noemen in ons jaarverslag. 

Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten ondersteunt lokale kerken en christelijke organisaties in Zuid-Afrika, die de bevrijdende boodschap van Jezus uitdragen, in woorden én daden!