Mooie resultaten mission-werk Zuid-India Mission | Verre Naasten in 2021

Vlak na een lockdown en voor aanname van de omstreden antibekeringswet, werden er zes tieners gedoopt in Bangalore! Vanuit de Anugrah-kerken werd het theologische boek ‘Het woord vooraf’ vertaald in het Tamil en we zijn dankbaar voor de doorlopende steun aan predikanten en evangelisten binnen de South India Reformed Churches. Wat gebeurde er veel in het mission-werk van Zuid-India Mission afgelopen jaar!

2021 was een jaar vol tegenstijdigheden: corona was nog lang niet weg, veel kon niet doorgaan, maar veel ook wél (zij het op andere manieren soms).  

Als bestuur van Zuid-India Mission zijn we dankbaar voor uw steun in 2021! Gods werk gaat door, dat is zichtbaar in de prachtige resultaten die we kunnen noemen in ons jaarverslag. 

Zuid-India Mission | Verre Naasten ondersteunt lokale kerken in het zuiden van India, die de bevrijdende boodschap van Jezus uitdragen, in woorden én daden!