Jaarverslag 2020: dankbaar voor trouwe steun kerken en donateurs

Gods werk gaat door! Ondanks corona. Ondanks lockdowns, gesloten kerken en gezondheidszorgen. Ondanks alles wat 2020 ons bracht. Wat zijn we dankbaar voor onze partners die wereldwijd verschil konden blijven maken in hun omgeving – dankzij uw steun!

De uitdagingen die de coronapandemie op ons pad bracht, waren enorm. Niet alleen voor ons in Nederland, maar zeker ook voor alle partner-kerken en -organisaties waar Verre Naasten wereldwijd mee samenwerkt. Zij bevinden zich veelal in landen waar een lockdown geen inkomen en dus geen eten betekent. Landen die achteraan in de rij staan wat betreft vaccinaties. Landen waar geen honderden IC-plekken beschikbaar zijn.

Mission-werk ging door

Wat is het dan bijzonder en bemoedigend om te zien hoe onze buitenlandse partners omgaan met tegenslag en een ‘nieuw normaal’. We zijn dankbaar dat we met lokale krachten werken. Omdat we geloven in deze manier van werken. Het betekende ook dat het werk afgelopen jaar niet stil kwam te liggen, omdat Nederlandse werkers halsoverkop teruggehaald moesten worden. De programma’s en projecten konden ‘gewoon’ doorgaan. We zijn dankbaar voor die vitaliteit van onze buitenlandse partners, waarbij corona een extra uitdaging was bovenop sowieso al moeilijke omstandigheden! We zagen resultaat van trainingen, van netwerken, van eerdere investeringen in leiderschap.

Dank voor uw steun

Dankzij uw geweldige en trouwe steun konden we flink wat partners extra ondersteunen met corona noodhulp, naast de toegezegde steun voor hun mission-werk. Zodat zij in hun eigen omgeving Licht konden zijn, door voedselpakketten uit te delen, door online aan te slag te gaan, door voorlichting te geven en medische benodigdheden te leveren. Via ons gezamenlijke noodhulpplatform Kerkenhelpenkerken.nl kwamen we, samen met de GZB en het diaconaat van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), in actie. Uw vrijgevigheid was enorm! Bij elkaar doneerden vele particulieren, kerken en fondsen ruim € 982.000 aan kerkenhelpenkerken.nl. Meer dan de helft daarvan (ruim € 462.000) kwam binnen via Verre Naasten, waarvan € 174.000 van Stichting Pharus. Alle reden om God te danken!

Jaarverslag 2020

In ons jaarverslag leest u meer over hoe de coronapandemie zijn weerslag had op de programma’s en projecten van onze buitenlandse partners. Maar ook hoe zij daar mee omgingen. Zo zetten predikanten en ambtsdragers van de URCC-kerken in Congo zich in om betrokken te blijven op gemeenteleden, om voor de ‘kudde’ te blijven zorgen, zodat gemeente-zijn en geestelijke groei konden doorgaan. Dominee Kabongo van de URCC is onder de indruk van hun harde werk. “Zij verdeelden de kerkleden in kleine groepjes die met elkaar konden samenkomen en bezochten deze groepjes. Dat werkte goed! Andere kerken in de omgeving kopieerden deze werkwijze zelfs.” Verder bestond het kerkverband van de South India Reformed Churches 25 jaar. Er werden afgelopen jaar 5 nieuwe predikanten bevestigd! Zij volgden een intensieve opleiding in Bijbelkennis en de gereformeerde theologie, die ze afgelopen jaar met succes afrondden. Prachtig dat een nieuwe generatie leiders zich zo aandient voor deze gemeenten in het zuiden van India.

Voor en door kerken

Als Verre Naasten ondersteunen we kerken in Nederland bij de uitvoering van hun missionaire verlangen: geloof delen wereldwijd. Ons volledige jaarverslag, inclusief de jaarrekening (financiële verantwoording), kunt u hier online doorbladeren.

Klik hier om het jaarverslag online te lezen.
Klik hier om ons jaarverslag te downloaden (pdf).