Ons jaarverslag 2017 is uit!

Afgelopen week publiceerden we ons jaarverslag. Reden tot dankbaarheid: in 2017 ontvingen we 5,2 miljoen euro aan inkomsten, ruim 560.000 euro meer dan begroot. Hiervan is 87% direct besteed aan de doelstelling: geloof delen wereldwijd via 82 partners (lokale kerken en organisaties) in 48 landen. Het aantal landen waar we actief zijn, samen met en namens de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, laat daarmee een kleine groei zien. Zo startten er nieuwe samenwerkingen in Pakistan en Zuid-Soedan en nam de aandacht voor missionaire projecten in Europa toe.

De financiële meevaller danken we vooral aan onverwachte giften uit nalatenschappen en voor noodhulpacties. Meer weten over de bereikte resultaten? Het volledige jaarverslag, inclusief mooie interviews, vind je hier!

Resultaten
Voor het realiseren van onze missie geloof delen wereldwijd werkten we in 2017 samen met 18 theologische instituten, 33 christelijke organisaties en 31 kerkverbanden (ruim 1,1 miljoen leden) in het buitenland. Die samenwerking leverde diverse concrete resultaten op; via evangelisatieprojecten van lokale kerken werden in 2017 47 nieuwe gemeentes geplant en groeiden 34 gemeentes door naar zelfstandigheid. Een van de kerkverbanden die groeide, is het kerkverband van de South India Reformed Churches. Hun aantrekkingskracht en missionaire activiteiten spelen daarin een belangrijke rol: “Het is niet eenvoudig om hier God te dienen. Maar ons werk groeit nog steeds; onlangs startten we nog een nieuwe gemeente. Dankzij de zondagsschool zijn daar nu al zeven gezinnen. En de vakantiebijbelschool wordt al door vijftig kinderen bezocht!”, aldus de Indiaanse dominee Stephan in het jaarverslag.

Diaconale hulp
Met financiële steun van Verre Naasten boden de lokale samenwerkingspartners ook volop diaconale hulp, aan ruim 10.000 mensen: 5.297 mensen kregen een betere gezondheid dankzij medische hulp en trainingen, 4.927 mensen hebben nu structureel voldoende en gezonde voeding dankzij landbouwprojecten. Daarnaast ontvingen 11.443 gezinnen noodhulp.

Training
Om te bouwen aan sterke, zelfstandig functionerende kerken/organisaties investeren we veel in training van lokale kerken en organisaties. In 2017 werd 19% van de uitgaven hieraan besteed. Ruim 10.000 mensen volgden een korte training en 126 kerkleiders en predikanten rondden in 2017 hun studie of -training af. Bijzondere mijlpaal was de Franstalige internationale cursus in Kameroen waaraan dertig kerkleiders meededen.

Bekijk hier ons jaarverslag 2017.