Jaarverslag 2018: groei voor Verre Naasten in jubileumjaar

In 2018 vierden we ons 40-jarige jubileum. In dit jubileumjaar ontvingen we ruim 5,2 miljoen euro aan inkomsten. Dat blijkt uit ons jaarverslag dat we vandaag publiceren. Onze inkomsten waren hoger dan 2017 en ook hoger dan begroot. Daardoor konden we meer besteden aan geloof delen wereldwijd, in woorden en daden. Van de totale inkomsten is 89% direct besteed aan onze doelstelling. In 2018 ondersteunden we 59 samenwerkingspartners (kerkverbanden en christelijke organisaties) in ruim 30 landen.

De hogere inkomsten danken we vooral aan een succesvolle jubileumcampagne, een forse bijdrage van Stichting Pharus voor de bouw van een verpleegstersopleiding in India en onverwachte giften uit erfenissen en nalatenschappen.

Samenwerkingspartners
In 2018 werkten we samen met 59 partners in 33 landen. Dat ging om 29 kerkverbanden, met in totaal ruim 1,1 miljoen leden, 9 theologische instituten en 21 christelijke organisaties. Al het ondersteunde mission-werk kent één rode draad: de liefde van Jezus Christus delen in de eigen omgeving, passend bij de lokale cultuur en context, in woorden en daden.

Diverse resultaten
In 2018 bood die wereldwijde samenwerking diverse bemoedigende resultaten. Zo startten 29 nieuwe gemeentes, werden 20 gemeentes zelfstandig, kregen 1.275 mensen medische hulp, rondden 18 predikanten hun theologiestudie af, werden 25.000 mensen bereikt via diverse radiostations, volgden 1.800 mensen een praktische training en ontvingen 1.629 gezinnen noodhulp.

Mission-projecten in Nederland
In 2018 stelden we voor het eerst budget beschikbaar voor mission-projecten in Nederland. Werkende weg willen we zo verkennen of we daarbij, met onze expertise rond buitenlandse mission-projecten, een rol kunnen spelen als aanjager, verbinder en versterker. De focus is daarbij vooralsnog gericht op Nederlandse mission-projecten voor ‘buitenlanders’. Daarbij zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met bestaande diaconaal-missionaire partners binnen de kerken.

Werken aan betrokkenheid
Rond ons 40-jarig jubileum organiseerden we een succesvolle campagne, waarbij ruim 100.000 euro werd ingezameld voor een school op Java (Indonesië). Verder bereidden we in 2018 de lancering voor van Lume, een wereldwijde beweging van vrouwen die in hun omgeving het licht van het evangelie willen verspreiden.

Voor en door kerken
Als Verre Naasten ondersteunen we kerken in Nederland bij de uitvoering van hun missionaire verlangen: geloof delen wereldwijd. Ons volledige jaarverslag, inclusief de volledige jaarrekening, is hieronder online door te bladeren en/of te downloaden.

Klik hier voor: