Jaarverslag 2019: ‘Dankbaar voor loyale steun achterban’

In 2019 ontving Verre Naasten 5 ton meer dan begroot. Dat is één van de conclusies uit ons jaarverslag 2019. (Bekijk een ‘bladerversie’ van het jaarverslag onderaan deze pagina.) In totaal ontving Verre Naasten in het afgelopen jaar 5,3 miljoen euro, waarmee we – samen met en namens kerken in Nederland – 78 kerkverbanden en christelijke organisaties in 34 landen mochten ondersteunen. Reden tot dankbaarheid! Van de geworven inkomsten werd 88% direct besteed aan de doelstelling: geloof delen wereldwijd, in woorden en daden.

Nieuw was de ondersteuning van kerken op Curaçao en in Marokko, maar ook de opstart van Lume: een beweging van en voor vrouwen. De hogere inkomsten in 2019 dankt Verre Naasten vooral aan bijdragen van Stichting Pharus voor verschillende projecten en giften uit erfenissen en nalatenschappen die niet waren begroot.

Gevarieerd partnerbestand

Het partnerbestand van Verre Naasten biedt een gevarieerde blik op Gods wereldwijde kerk: van een kleine huisgemeente in Zweden tot een Braziliaans kerkgenootschap met meer dan 1 miljoen leden. In 2019 richtte de ondersteuning vanuit Verre Naasten zich meer-en-meer op capaciteitsversterking van lokale kerken. Zodoende hielp Verre Naasten – volgens de lijn van haar meerjarenbeleidsplan 2017-2021 –  tientallen partners om de liefde van Jezus Christus te delen in de eigen omgeving, passend bij de lokale cultuur en context.

Curaçao, Marokko en Nederland

In 2019 konden bestaande kerkelijke contacten met de Papiamentssprekende gemeente op Curaçao (Iglesia Reforma Korsou) ingebed worden binnen het mission-werk van Verre Naasten. Ook werd de oriënterende samenwerking met de Église Évangélique au Maroc (EEAM) succesvol afgerond. Verre Naasten blijft de komende jaren aan dit mission-werk bijdragen. De EEAM doet in de Marokkaanse hoofdstad Rabat diaconaal/missionair werk onder vluchtelingen. Verder droeg Verre Naasten in 2019 bij aan 8 missionaire initiatieven in Nederland, met in totaal 140.000 euro. Sinds 2018 ondersteunt Verre Naasten missionair werk in Nederland, met name gericht op mensen van niet-Nederlandse afkomst. De (financiële) steun vindt altijd plaats in samenwerking met andere, bestaande organisaties.

Vrouwenbeweging Lume

Een ander hoogtepunt in 2019 was de lancering van Lume: een beweging voor en door vrouwen wereldwijd (20-45 jaar), die elkaar inspireren, motiveren en helpen om het geloof te delen. Binnen haar online community deelt Lume deze inspiratie, maar ook bemoediging van Lume-vrouwen. Ook brengt Lume vrouwen met elkaar in contact. In korte tijd wist Lume 3.000 vrouwen aan zich te verbinden, via social media en live events.

Diaconale noodhulp corona

“Het uitbrengen van ons jaarverslag is een moment van dankbaar terugblikken”, geeft directeur Klaas Harink aan. “God gaf ons afgelopen jaar prachtige mogelijkheden om Zijn liefde te delen, dankzij ruime steun van onze donateurs. In dat vertrouwen kijken we ook vooruit, middenin deze onzekere coronacrisis. Hoe hard deze crisis onze partners gaat raken, kunnen we op dit moment moeilijk voorspellen. Maar onze broers en zussen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika hoeven niet te rekenen op miljardeninjecties door de overheid, of op sociale vangnetten. Ook is daar vaak maar een handjevol IC-bedden…”

Samen met de GZB en het CGK-diaconaat komt Verre Naasten daarom in actie, via het noodhulpplatform Kerken Helpen Kerken. Harink: “Zo willen we onze partners financieel helpen om – net als kerken in Nederland momenteel volop doen – diaconale hulp te verlenen in de directe omgeving. Bijvoorbeeld door voedselpakketten uit te delen, informatie te verspreiden of beschermingsmiddelen aan te schaffen.”

Bekijk hier ons jaarverslag 2019 (inclusief jaarrekening)