Jubileumlied ‘De kerk van God’ (ds. Robert R. Roth / Adriaan Koops)

In het kader van ons 40-jarig jubileum hebben wij twee mensen gevraagd een lied te schrijven/componeren. We stellen ze graag aan u voor.

Ds. Robert R. Roth – schrijver van het lied ‘De kerk van God’

Ds. Roth over het lied ‘De kerk van God’:

‘De tekst van ‘De kerk van God’ schreef ik, nadat Verre Naasten me had gevraagd om een lied te schrijven. Een lied voor het 40-jarig bestaan van Verre Naasten. Ik voel(de) me vereerd, want zolang schrijf ik nog geen liederen. Ik heb het geschreven over drie thema’s, die Verre Naasten mij aanreikte: God houdt zijn kerk in stand, God verandert levens en God zet mensen in.

Of, nog korter, over geloof, over delen en over de wereldwijde kerk. Ik loop met zo’n opdracht biddend rond en dan komen er beelden bovendrijven.

Over bouwen, over stenen, over zachtheid en tot leven komen, over de liefde van God voor zijn bruid en de bruid die verandert door Gods liefde. Ik zie waarover het lied moest gaan en dan gaat het soms heel snel.

Ik wilde geen typisch VerreNaasten-bestaat-40-jaar-lied schrijven. Dan is het na december een lied voor in de kast. Verre Naasten is een organisatie die al jaren bestaat.

Als een organisme zich ontwikkelt en kijkt naar hoe de Geest de kerken zegent en hun werk daarin stuurt. Dan moet je zo’n lied als het even kan ook kunnen zingen in de loop van de jaren.

In mijn dagelijkse leven ben ik predikant, momenteel in Oegstgeest. Liederen schrijven ben ik de laatste jaren gaan doen, omdat ik het fijn vind om het geleefde geloof van de gemeenschap te ondersteunen met mooie teksten. En hoe leuk is het om in je netwerk en vriendenkring componisten te hebben die dat zien en zich laten inspireren!’

Ds. Roth benaderde Adriaan Koops om zijn tekst op muziek te zetten.

Adriaan Koops – componist van het lied ‘De kerk van God’
Adriaan Koops (33) is getrouwd en heeft 1 zoon en 2 dochters. Hij is muziekdocent op het Greijdanus in Hardenberg, cantor van de Bazuinkerk in Kampen, vaste begeleider van het Jongenskoor Dalfsen en organist bij verschillende kerken. Daarnaast begeleidt hij regelmatig koren op orgel en piano tijdens concerten en concertreizen. In 2007 heeft Adriaan voor zijn afstuderen het hemelvaartoratorium ‘Opgang naar de troon’ geschreven met liedteksten van Ria Borkent, daarna heeft hij nog verschillende teksten getoonzet.

Over ‘De kerk van God’…

‘Begin juli kreeg ik de prachtige liedtekst doorgestuurd van Robert Roth en vrijwel meteen had ik een passende melodie in mijn hoofd; vrolijk en eigentijds. Ik heb de muziek zo geschreven dat hij uitstekend uitgevoerd kan worden met alleen piano of met een band, al dan niet aangevuld met een melodie-instrument.

Hoewel de melodie vol syncopen zit en dus ritmisch misschien wat lastiger is, heeft het lied een klassieke coupletten structuur waarvan het laatste gedeelte van het derde couplet nog een keer wordt herhaald.

En voor diegenen die goed naar de bladmuziek kijken, zal opvallen dat het bestaat uit 40 maten; voor elk jaar ‘Verre Naasten’ één maat.’

We bevelen u van harte aan om dit lied in uw liturgie op te nemen tijdens de Dankdagdienst. Vraag mensen in uw kerk om dit lied voor te bereiden en te begeleiden. Hieronder vindt u alle materialen:

Liedtekst ‘De kerk van God’
Muziek + liedtekst ‘De kerk van God’
Geluidsbestand ‘De kerk van God’

‘De kerk van God’ – Bb-instr. 40.1
‘De kerk van God’ – C-instr. 40.1
‘De kerk van God’ – Eb-instr. 40.1
‘De kerk van God’ – koorpartituur 40.1
‘De kerk van God’ – leadsheet 40.1
‘De kerk van God’ – partituur 40.1
‘De kerk van God’ – piano partituur 40.1