Kenia

Kenia, een prachtig land met veel natuurschoon en grote wildparken. Maar ook een land dat op grote schaal te maken heeft met droogte en weinig voedsel.  Daarnaast is er in Kenia sprake van een toenemende kloof tussen arm en rijk, een toenemende islamisering en terrorisme. Verder zien we heel verschillende manieren om met de Bijbel om te gaan. Juist in deze uitdagende context willen lokale kerken het geloof delen, in woord én daad!

Geloof delen

Kenia Mission | Verre Naasten geeft ondersteuning aan twee gereformeerde kerkverbanden. De Gereformeerde Kerk van Oost Afrika (RCEA) heeft de meeste gemeenten in het noordwesten. Het zuiden en oosten van Kenia is de thuisbasis van de Africa Evangelical Presbyterian Church (AEPC). Beide kerkgenootschappen zijn actief in het delen van hun geloof met aandacht voor zowel het geestelijke als het sociaal-economische welzijn en kerkplanting.  Voor de opleiding van kerkplanters en potentiële kerkleiders heeft de RCEA ook een eigen school voor middelbare beroepsopleiding.