MENU

Kenia Mission | Verre Naasten

Kenia Mission | Verre Naasten steunt kerken en organisaties in Kenia

De steun houdt niet alleen financiële ondersteuning in, maar bovenal het aangaan van partnerschapsrelaties met deze buitenlandse kerken/kerverbanden. Binnen de partnerschappen krijgen meeleven, voorbidden, geven én ontvangen een plek. We zijn gericht op een wederkerige relatie. Regelmatig bezoeken Keniase broers en/of zussen onze thuisgemeente in Zwolle-Zuid, Nederland. Daarnaast leggen betrokkenen bij Kenia Mission | Verre Naasten jaarlijks werkbezoeken af naar Kenia. Tijdens die werkbezoeken evalueren we altijd de partnerrelatie.

Visie

Aan het einde van zijn leven hier op aarde zei Jezus tegen zijn discipelen, maar ook tegen ons: “Gaat dan heen, maakt alle volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leert hen onderhouden al wat ik u bevoelen heb”. Hiermee gaf Jezus aan zijn volgelingen een missionaire opdracht: het brengen van het evangelie, dat God zijn rijk opent voor wie geloven in zijn Zoon. Als NGK-gemeente van Zwolle-Zuid (Koningskerk) zijn wij er daarom niet alleen voor onszelf. Wij hebben samen de roeping om zichtbaar te zijn in de samenleving. Om daar in woorden én daden het evangelie van Christus te verkondigen!

Help mee

Organisatie en bestuur

Kenia Mission | Verre Naasten wordt aangestuurd door een bestuur, dat momenteel bestaat uit de volgende personen:

Remco Visser, voorzitter
Maurits Korterink, secretaris (e-mail)
Eltjo Overweg, penningmeester (e-mail)
Jessica Roth
Nelleke Lanting

Kenia Mission | Verre Naasten is lid van de Vereniging Verre Naasten.

ANBI-status

De NGK Zwolle-Zuid (Koningskerk) is financieel verantwoordelijk voor Kenia Mission | Verre Naasten. De Koningskerk wordt door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Door deze ANBI-status zijn (óók) jouw giften aan Kenia Mission | Verre Naasten aftrekbaar bij jouw aangifte. De ANBI-verantwoording van de Koningskerk vind je hier.

De (financiële) verantwoording over 2023 kun je hier lezen.

Contact

Maurits Korterink (secretaris)
p/a Landsheerlaan 5
8016 ET  Zwolle
e-mail: secretaris@keniamission.nl

Heb je een klacht over onze dienstverlening of rondom integriteit?

Laat het ons weten. Iedere klacht wordt bij ons serieus behandeld. Benieuwd hoe wij met klachten omgaan? Klik hier.