Over Kenia Mission | Verre Naasten

Onder de vlag van Kenia Mission | Verre Naasten ondersteunt de GKv-kerk Zwolle-Zuid verschillende mission-partners en -projecten in Kenia. Deze steun houdt niet alleen financiële ondersteuning in, maar bovenal het aangaan van partnerschapsrelaties met deze buitenlandse kerken/kerverbanden. Binnen de partnerschappen krijgen meeleven, voorbidden, geven én ontvangen een plek. We zijn gericht op een wederkerige relatie. Regelmatig bezoeken Keniase broers en/of zussen onze thuisgemeente in Zwolle-Zuid, Nederland. Daarnaast leggen betrokkenen bij Kenia Mission | Verre Naasten jaarlijks werkbezoeken af naar Kenia. Tijdens die werkbezoeken evalueren we altijd de partnerrelatie.

Visie

Aan het einde van zijn leven hier op aarde zei Jezus tegen zijn discipelen, maar ook tegen ons: “Gaat dan heen, maakt alle volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leert hen onderhouden al wat ik u bevoelen heb”. Hiermee gaf Jezus aan zijn volgelingen een missionaire opdracht: het brengen van het evangelie, dat God zijn rijk opent voor wie geloven in zijn Zoon. Als GKv-gemeente van Zwolle-Zuid zijn wij er daarom niet alleen voor onszelf. Wij hebben samen de roeping om zichtbaar te zijn in de samenleving. Om daar in woorden én daden het evangelie van Christus te verkondigen!

Organisatie en bestuur

Kenia Mission | Verre Naasten wordt aangestuurd door een bestuur, dat momenteel bestaat uit de volgende personen:

  • Remco Visser, voorzitter
  • Jessica Roth, secretaris (e-mail)
  • Eltjo Overweg, penningmeester (e-mail)
  • Nelleke Lanting

Kenia Mission | Verre Naasten is lid van het Landelijk Samenwerkingsverband Mission.

ANBI-status

De GKv Zwolle-Zuid (Koningskerk) is financieel verantwoordelijk voor Kenia Mission | Verre Naasten. De Koningskerk wordt door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Door deze ANBI-status zijn (óók) uw giften aan Kenia Mission | Verre Naasten aftrekbaar bij uw aangifte. De ANBI-verantwoording van de Koningskerk vindt u hier.