Help! Watersnood in Kerala (India)

In de zuidwestelijke deelstaat Kerala in India was de moessonregen dit jaar ruim twee keer heftiger dan normaal. Dagenlang regende het. Met dramatische gevolgen: aardverschuivingen, doorgebroken dammen en ingestorte huizen en bruggen. Meer dan 800.000 mensen moesten op de vlucht voor het water en 375 mensen vonden de dood. Onze samenwerkingspartner EHA, een koepel van christelijke ziekenhuizen in India, wil 1000 gezinnen helpen. Help mee!

Ergste in 100 jaar
De overstromingen in Kerala zijn de ergste in 100 jaar. De ontheemden zijn ondergebracht in een van de 4.000 tentenkampen die hiervoor door de regering zijn opgezet. Inmiddels zakt het water en kunnen sommige mensen weer naar hun huis. Of wat ervan overgebleven is…

Noodhulp
Onze samenwerkingspartner EHA uit India heeft ruime ervaring in het bieden van noodhulp. Een gespecialiseerd team is daarom afgereisd naar Kerala en overlegt met de lokale overheid en andere hulporganisaties om hulp te bieden in het district Pathanamthitta. Het team staat in de startblokken om 1000 gezinnen te helpen met voedsel, tijdelijk onderdak (tentdoek) en schoon drinkwater. Daarnaast willen de hulpverleners medische hulp bieden aan 500 mensen.

Update 3 september 2018
Op 3 september kregen we een eerste update uit het gebied, afkomstig van het EHA-noodhulpteam. Lees hier meer.

Help mee!
Help de getroffen gezinnen in India en maak een noodhulpgift over naar NL31 INGB 0000 36 36 00 van Verre Naasten o.v.v. overstroming Kerala. Of online, via onze geefpagina.

Deze noodhulpactie is i.s.m. India Mission | Verre Naasten en wordt van harte ondersteund door de GZB en het CGK-deputaatschap Diaconaat. Collecteren voor deze noodhulpactie? Graag! Een kerkbladartikel en een collectepresentatie zijn hier te downloaden.