MENU

Support-kerken in Nederland

We werken wereldwijd samen met partners aan onze missie: geloof delen wereldwijd. Het wereldwijde mission-kerk wordt daarbij ondersteund door support-kerken.

Regionaal Samenwerkingsverband

Deze support-kerken zijn kerken in Nederland die samen een specifiek aantal projecten ondersteunen. Er zijn Regionale Samenwerkingsverbanden (RSV’s), waarin kerken samenkomen om mission wereldwijd mogelijk te maken. Hieronder vind je een overzicht van al die RSV’s. Bekijk op hun eigen pagina’s informatie over de mission-projecten en hoe zij helpen om mission mogelijk te maken.

Support-kerken in Nederland

Bekijk in dit overzicht alle Regionale Samenwerkingsverbanden