Kerken in Madhya Pradesh em Maharastra (C2020)

In de centraal Indiase provincie Madhya Pradesh ligt een kerkverband dat zich richt op scholing, kerkplanting en training.

Kerkplanting

In de staten Madhay Pradesh en Maharastra worden nieuwe gemeenten gesticht door mensen die zelf recent tot geloof in Jezus zijn gekomen.

Basisopleiding evangelisten

In samenwerking met een theologische opleiding heeft dit kerkverband evangelisten getraind via het Hindi-programma. Een aantal van deze evangelisten zijn aangesteld als kerkplanter.

Scholen

De kerk heeft twee scholen met samen zo’n 1200 leerlingen. We ondersteunen deze scholen door hen te helpen keuzes te maken op het gebied van management en organisatie. Ook helpen we bij de renovatie van het schoolgebouw in Chhapara en het betalen van achterstallige salarissen van docenten.