Crisis in Venezuela: kerken bieden noodhulp

Venezuela zit in een diepe politieke en economische crisis. Van de olierijkdom die het land ooit vergaarde, is niets meer over. Het bewind van president Nicolás Maduro dreef het land naar de afgrond. Basisvoorzieningen als voedsel, kleding, medicijnen en medische zorg zijn nauwelijks nog voorhanden, of raken onbetaalbaar. Zo’n 4 miljoen Venezolanen zijn het land intussen ontvlucht. De achtergeblevenen leven van dag tot dag, en zien de ellende groter en groter worden.

Inzamelingsactie

Iedere hulpactie lijkt een druppel op een gloeiende plaat bij zúlke grote problemen. Toch wil Verre Naasten iets doen voor het zwaar getroffen land. De Gereformeerde kerken in Venezuela bieden in hun directe omgeving hulp en ondersteuning aan kwetsbare en behoeftige mensen. Verre Naasten wil deze kerken ondersteunen, om zo deze belangrijke hulp mogelijk te maken. Om dit te realiseren zijn we gestart met een inzamelingsactie. Het doel: samen €3000 bijeenbrengen, waarmee de Gereformeerde kerken in Venezuela hun directe omgeving kunnen helpen en ondersteunen. Dat gebeurt bijvoorbeeld door het uitdelen van eten en medicijnen en het aanbieden van gratis medische consults door een gediplomeerd arts.

‘Om je heen kijken’

Diaconale hulp blijven bieden, juist in de crisis, is voor de Venezolaanse kerken vanzelfsprekend. “Onze taken en verantwoordelijkheden staan rechtovereind”, zegt diaken Rommell Piñero van de kerk in Valencia. Zijn predikant, Carlos Porte, vult aan: “Petrus zegt dat je, als je lijdt, ook om je heen moet kijken naar anderen die het moeilijk hebben.” Volgens diaken Alida de González van de gemeente in Acarigua lijkt de crisis in Venezuela op het leven van het volk Israël in de droge, dorre woestijn, na de uittocht uit Egypte. Hoe overleef je? “Maar”, zegt ze, “in deze uitzichtloze situatie wordt de kracht van de levende God extra zichtbaar!” Daarbij zijn de Venezolaanse broers en zussen erg dankbaar voor de steun die zij vanuit Nederland ervaren.

Geef nu!

Help jij de kerken in Venezuela om hun landgenoten te helpen? Met jouw gift kunnen wij hen voorzien van medicijnen en andere hulpgoederen, die héél erg nodig zijn in deze situatie. Geef nu een bedrag naar keuze via de onderstaande Tikkie-button. Een donatie overmaken kan ook, op IBAN: NL31 INGB 0000 3636 00 ten name van Verre Naasten, of via de blauwe knop hieronder, onder vermelding van: Help Venezuela. Een collecte aanvragen in jouw kerkgemeente voor Venezuela? Graag! Maak dan gebruik van onze PowerPoint (klik hier). Heel erg bedankt voor jouw bijdrage!

Artikelen ND

Fotograaf Jaco Klamer en journaliste Henrique Staal reisden onlangs naar Venezuela, mede namens Drenthe Mission | Verre Naasten. Ze brachten de leden van de Gereformeerde kerken in Venezuela belangrijke hulpgoederen, onder meer een grote hoeveelheid medicijnen en houdbaar voedsel. Over hun ervaringen in Venezuela schreef Henrique twee artikelen voor het Nederlands Dagblad (ND), met daarbij foto’s van Jaco. De artikelen geven een mooi inkijkje in de Venezolaanse samenleving van dit moment. Ook maken ze goed duidelijk wat de waarde is van de diaconale (nood)hulp die de kerken in Venezuela bieden! Lees hier het artikel van 22 juli 2019 en hier het artikel van 5 augustus 2019.