Kerken in Darjeeling, Sikkim, Buthan en Nepal (C2020)

In het noordoosten van India, aan de voet van het Himalaya-gebergte, werkt India Mission | Verre Naasten samen met een enthousiaste, missionaire kerk die in woord en daadgetuigt van Gods liefde. Deze groep kerken is in de afgelopen decennia gegroeid tot 40 gemeenten. Dit komt mede door de vrucht van het evangelisatiewerk van de missionaire vleugel van deze kerken. Zo’n 30 evangelisten werken voor deze organisatie in India, Nepal en Bhutan. 

Projecten 

India Mission | Verre Naasten ondersteunt meerdere projecten van dit kerkverband. Zo worden via de de missionaire organisatie van de kerk evangelisten gesteund. Die evangelisten stichten nieuwe fellowships en die worden op termijn weer nieuwe gemeenten binnen het kerkverband. 

Ook is er een intern opleidingscentrum van de PFCC (Presbyterian Free Church Council, Kalimpong. Door hen worden laagdrempelige cursussen verzorgd voor evangelisten, predikanten en kerkleden (van verschillende kerken in de regio). In de afgelopen jaren is er een samenwerking geweest met Timothy Leadership Training en 3DM. Deze methodieken worden nu ingezet in andere regio’s waar de kerk werkzaam is. Naast deze trainingen, wordt een theologische opleiding verzorgd, samen met een bijbelschool in PuneOm hen te helpen dit goed vorm te geven, is bijgedragen aan het realiseren van een gebouw dat hiervoor nodig is. 

Er wordt ook gewerkt aan de productie van evangelisatiefilms en televisieprogramma’s. In de afgelopen jaren zijn er projecten ondersteund zoals het maken van een film, apparatuur realiseren voor de studio en het verbeteren van de studio. 

Daarnaast draagt India Mission | Verre Naasten bij aan de bouw van kerkgebouwtjes en een multi-functioneel centrum waar activiteiten voor kerkleden belegd kunnen worden.