Het kerkseizoen begint weer!

Het nieuwe kerkseizoen gaat weer beginnen! Na een periode van rust gaan we weer aan de slag in onze gemeente. Ieder met zijn talenten en mogelijkheden. Wat is het prachtig om samen kerk te zijn. Een gemeenschap waarin we elkaar bemoedigen, een spiegel voorhouden en samen feestvieren tot eer van onze God!

Warm bad!

Verre Naasten heeft wereldwijd contact met broers en zussen die hetzelfde (willen) doen. Klaas Harink, directeur van Verre Naasten, vertelt: “Vlak voor de zomervakantie was ik in Brazilië. Daar ontmoette ik een aantal kerkplanters. Zij werken op afgelegen plekken, ver weg van familie en vrienden. Niet altijd makkelijk, maar in de kerk vinden ze nieuwe familie. Ze eten, bidden, zingen en bijbellezen samen – op zondag, maar ook doordeweeks. Een gemeentelid zei: “De kerk is voor mij een warm bad”. Zo, die kwam wel even binnen! Het zette me aan het denken over samen kerk-zijn en gaf me inspiratie.”

Geloof delen

Verre Naasten wil, samen met u, optrekken met kerken wereldwijd. Met als doel: elkaar inspireren en helpen om het geloof te delen, ieder in zijn eigen omgeving, taal en cultuur. Dat kunnen we niet alleen. Leeft, bidt en helpt u mee? Zodat we als wereldwijde gemeenschap van Christus zijn bevrijdende boodschap kunnen delen: ook in het nieuwe kerkseizoen? We hebben relaties met vele partnerkerken wereldwijd. Ondersteunt u bijvoorbeeld de gemeenten in Zweden, Benin of Brazilië met een gift? Dat kan via de donatiebuttons onderaan deze pagina! Alvast bedankt!

Théophile

“Ik ben dominee in 14 kleine gemeenten, een zware en mooie taak. Ik ben ontzettend dankbaar dat dominee Mputu uit Congo mij regelmatig komt helpen. Steunt u ons werk met een gift?”

ds. Théophile Djodjouwin
voorganger in Benin

Lotta Strajnic

“In mijn gemeente organiseren we Bijbelstudiegroepen voor mensen die niet geloven. Ook begeleid ik een speciale vrouwengroep. Helpt u mee via een donatie?”

Lotta Strajnic
kerkelijk werker in Zweden

Vilmar

“Als kerkplanter trek ik nauw op met een aantal mensen in mijn gemeente, net zoals Jezus dat deed met zijn discipelen. We delen ons leven, leren samen en gaan op missie. Met als doel om discipelen te maken die op hun beurt ook weer discipelen maken. Steunt u ons werk?”

Vilmar Diemer de Oliveira
kerkplanter in Brazilië