MENU

Klaas Harink voorgedragen als wethouder in Heerde

Op woensdag 1 mei heeft de gemeenteraadsfractie van ChristenUnie-SGP Heerde bekendgemaakt dat ze Klaas Harink voordraagt als nieuwe wethouder voor de gemeente Heerde. Als de gemeenteraad instemt met deze voordracht wordt hij eind juni geïnstalleerd.

Op 1 januari 2013 startte Klaas – na een carrière in Suriname, Congo en als directeur van Vluchtelingenwerk Noord-Nederland – als directeur van stichting De Verre Naasten. Als boegbeeld en eerstverantwoordelijke leidde hij de afgelopen 11 jaar de organisatie door diverse veranderingen heen en neemt hij afscheid als directeur-bestuurder van de vereniging Verre Naasten.

Vanuit Verre Naasten feliciteren we Klaas van harte met deze nieuwe uitdaging!

In de komende tijd zal de Raad van Toezicht een wervingsprocedure voorbereiden om een nieuwe directeur-bestuurder te vinden, in afstemming met de leden, MT en personeel van Verre Naasten, zodat de werving direct na de zomervakantie kan starten. Daarin wordt de functie van directeur-bestuurder gecombineerd met manager Partners & Programma’s, vanwege prepensioen van de huidige manager P&P (begin 2025). De vacature zal o.a. via onze website opengesteld worden.

Vanaf 1 juli zal Janneke de Vries, momenteel plaatsvervangend directeur en manager Partners & Programma’s, benoemd worden als interim directeur-bestuurder en de taken van Klaas overnemen.