MENU

Koninklijke onderscheiding voor Marga Baron uit Nqutu (Zuid-Afrika)

Zaterdagochtend 10 juni heeft Marga Baron, tijdens de ledenvergadering van de NGZN in Bunschoten-Spakenburg, een koninklijke onderscheiding ontvangen van burgemeester Melis van de Groep. Marga is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, omdat zij aan de wieg stond van de stichting Sizanani en daarmee belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het opzetten van ontwikkelingswerk en maatschappelijke projecten in Zuid-Afrika, in de regio Nqutu.

Tandem: woord en daad

In 1989 is Marga Baron, samen met haar echtgenoot ds. Tjeerd Baron, uitgezonden naar Zuid-Afrika, namens de NGK Bunschoten-Spakenburg (Westerkerk) en ondersteund door de verenging NGZN (Nederlands Gereformeerde Zendingsvereniging Nqutu). Zij wilde, naast ondersteuning van het zendingswerk van haar man, ook praktische steun bieden aan de lokale bevolking. Jarenlang heeft zij daarom kleinschalige ontwikkelingsprojecten georganiseerd, heeft ze een lokale organisatie opgezet en wierf zij fondsen om allerlei projecten mogelijk te maken.

Diaconaal ontwikkelingswerk

Marga Baron begon met het sociaal diaconaal ontwikkelingswerk in 2001. De zelfstandige organisatie Sizanani South-Africa (SiSA) werd in 2004 opgericht en tot haar pensionering op 1 augustus 2021 was Marga daar werkzaam als CEO. Zij coördineerde alle activiteiten, bezocht de projecten, ging met inwoners in gesprek en stuurde bij waar nodig. Momenteel zijn er vier betaalde stafmedewerkers en een groot aantal vrijwilligers. SiSA weet zo mensen te bereiken en te helpen in het Nqutu-district in KwaZulu Natal, één van de armste gebieden in Zuid-Afrika. De hulp en ondersteuning is niet alleen gericht op kerkleden, maar ook op veel andere inwoners.

Verbeteren levensomstandigheden

In de 21 jaar dat Marga leiding mocht geven, zijn er steeds weer nieuwe projecten ontwikkeld om de allerarmsten te helpen met gezondheidszorg, sociale zorg, onderwijs en voorlichting over gezond leven, jeugdwerk, het starten van eigen bedrijfjes en het aanleggen en onderhouden van moestuinen. Allerlei zaken waarmee mensen in hun dagelijks leven geholpen zijn en bedoeld om hun leefomstandigheden te verbeteren. Met dit brede spectrum aan diaconale activiteiten wordt geprobeerd om de plaatselijke bevolking zelfvoorzienend en zelfstandig te maken. Inmiddels is de stichting overgedragen aan lokale bestuurders die hier de afgelopen jaren door Marga op zijn voorbereid. Dwars door tegenslagen heen, zetten Marga en de SiSA-medewerkers hun schouders eronder en gingen zij door, vol vertrouwen en goede moed. En al die jaren gingen zij geïnspireerd in de voetsporen van en gezegend door onze goede, gulle God.

Sizanani Nederland

Al die jaren onderhield Marga ook het contact met de Stichting Sizanani Nederland en tijdens werkbezoeken aan Nederland gaf zij presentaties over het werk van Sizanani South-Africa. Sinds 1 januari 2023 is Sizanani Nederland gastlid van de vereniging Verre Naasten.
Het bestuur van Sizanani heeft Marga voorgedragen voor een koninklijke onderscheiding, die ze zaterdag 10 juni mocht ontvangen van burgemeester Melis van der Groep van de gemeente Bunschoten. Zondagochtend 25 juni vond er een afscheidsdienst van Tjeerd en Marga Baron plaats in de Westerkerk (NGK Bunschoten-Spakenburg). Tjeerd en Marga blijven in Zuid-Afrika wonen.

Kerkbladartikel (Word) Kerkbladartikel (PDF)