LEADS Sri Lanka

Lanka Evangelical Alliance Development Society (LEADS)
Opnieuw een gebedspunt voor Sri Lanka. LEADS is al 35 jaar actief, maar er zijn financiële zorgen, in het bijzonder voor de Child Protection Division, terwijl de nood zo groot is. Een paar cijfers: Sri Lanka staat op nummer 1 als het gaat om het aantal zelfmoorden. Het percentage zelfmoorden onder kinderen stijgt nog steeds. 20% van de kinderen op Sri Lanka groeit op zonder vader en 35% van mensen met problemen met hun geestelijke gezondheid betreft kinderen tussen 5 en 19 jaar. Wil je meebidden voor LEADS, dat zij een krachtige organisatie mag zijn die haar werk kan blijven doen, nieuw perspectief bieden aan mensen die geen uitzicht denken te hebben?