‘Leg contact, God brengt mensen op je pad’

Eric is voorganger in Eindhoven. Hij vertelt over zijn gemeente: ‘De livestreams van onze diensten word en goed bekeken, zelfs over de grens. Dat is echt een zegen die met corona meegekomen is! Het is een prachtige aanvulling op de fysieke samenkomsten.

Sinds een paar maanden houden we ook elke werkdag een uur van gebed via Zoom. ’s Ochtends vroeg, van 5 tot 6 uur. Toen we begonnen dacht ik, hopen dat er 1 of 2 mensen aansluiten. Maar we zijn vaak met een groepje van 10! We bidden voor gemeenteleden, onze wijk, Eindhoven, Nederland en de regering.

Voor corona gingen we veel de straat op. Naar de mensen toe om in gesprek te gaan over het geloof, bijvoorbeeld op de markt. Nu kan dat niet, maar de insteek blijft hetzelfde. Als God iemand op je pad brengt, mag je erop vertrouwen dat de Heilige Geest hem of haar heeft voorbereid op jouw komst. Is dat niet zo, dan merk je het snel genoeg aan iemands reactie. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Contact leggen kan ook nu, met je buren bijvoorbeeld.

Mensen doen nu en straks geen dingen meer uit routine, zoals naar de kerk gaan omdat ze dat altijd hebben gedaan. Ze kiezen heel bewust. Ik zie daarin veel kansen en merk dat onze kerkelijke activiteiten beter worden bezocht; mensen zijn op zoek naar inhoud. Hierin zie ik hoe God werkt!’

Deel het vuur van Pinksteren, ook in Nederland

Helpt u mee dit mooie werk van Eric mogelijk maken? Juist in deze bijzondere week, nu we Pinksteren vieren: de uitstorting van de Heilige Geest (in alle talen!) en het begin van de christelijke kerk.

Dat Pinkstervuur willen we overal delen, ver weg én dichtbij!