Letland

Letland, gelegen in Noord-Europa, is één van de Baltische Staten gelegen aan de Oostzee. Het land is getekend door perioden van bezetting. In 1940 werd het voor de eerste keer door de Sovjet-Unie bezet; een jaar daarna door Duitsland. Na de Tweede Wereldoorlog volgde een periode van 40 jaar bezetting door de Sovjet-Unie. Uiteindelijk deden Gorbatsjovs glasnost en perestrojka (openheid om misstanden te bespreken en verandering van maatschappelijke structuren) hun werk. In 1991 werd Letland een zelfstandige staat.

Rooms-katholiek

Het land kent een grote Russische minderheid (27%). Dit zorgt regelmatig voor spanningen. De rooms-katholieke Kerk en de Lutherse Kerk zijn ongeveer even groot (350.000 leden). De Lutherse kerk kan als liberaal gekenschetst worden