Letland

Letland, gelegen in Noord-Europa, is één van de Baltische Staten gelegen aan de Oostzee. Het land is getekend door perioden van bezetting. In 1940 werd het voor de eerste keer door de Sovjet-Unie bezet; een jaar daarna door Duitsland. Na de Tweede Wereldoorlog volgde een periode van 40 jaar bezetting door de Sovjet-Unie. Uiteindelijk deden Gorbatsjovs glasnost en perestrojka (openheid om misstanden te bespreken en verandering van maatschappelijke structuren) hun werk. In 1991 werd Letland een zelfstandige staat.

Het land kent een grote Russische minderheid (27%). Dit zorgt regelmatig voor spanningen. De Rooms-Katholieke Kerk en de Lutherse Kerk zijn ongeveer even groot (350.000 leden). De Lutherse kerk kan als liberaal gekenschetst worden.