Baltic Reformed Theological Seminary

De Evangelical Reformed Church in Letland is betrokken bij een seminarie, het Baltic Reformed Theological Seminary (BRTS), samen met de – eveneens kleine – gereformeerde kerk van Litouwen. Dit seminarie wil niet alleen predikanten en ouderlingen opleiden, maar ook kerkleden klaarstomen voor hun missionaire taak in de samenleving.

Op dit moment volgen verschillende studenten de opleiding. Ook worden er nog meer studenten en toehoorders geworven voor de colleges van de gastdocenten. Zo wordt er hard gewerkt aan een bijbelgetrouwe opleiding, die hopelijk ook uitstraling krijgt naar andere kerken en naar de Letse maatschappij. Groningen Mission | Verre Naasten ondersteunt de opleiding met financiële middelen en het sturen van gastdocenten, o.a. prof. Barend Kamphuis en dr. Frans Wisselink. 

Evangelie delen in de maatschappij

Het MA-programma (opleiding Master of Arts in Theology) is gericht op mensen die op allerlei plekken in de maatschappij voorop gaan. Zij worden opgeleid tot goed toegeruste ambassadeurs van de Here Jezus. Vervolgens kunnen zij het evangelie weer uitdragen in hun eigen omgeving. Zo is er op de opleiding een arts te vinden, een IT-manager en een accountant. 

Vertrouwen op God

“De studies van het seminarie hebben mij richting in mijn leven gegeven. Ik voel me geroepen de Heer te volgen.” Toen Artis Celmiņš hoorde dat hij theologie kon gaan studeren, nam hij een drastisch besluit: hij stopte direct met zijn baan en ging voor het seminarie werken. “Natuurlijk nam mijn financiële zekerheid daardoor af, maar tegelijk leerde ik meer op God te vertrouwen. In het BRTS-programma leren we de genade van Christus steeds beter te begrijpen en daaruit te leven. God houdt ons door zijn genade op de goede weg.” Met de eerste groep van seminariestudenten is een kerkplantingsproject gestart. Artis ziet dat het evangelie sociale verandering brengt. “We hebben gezien dat een aantal vrienden en familieleden tot geloof kwamen. Hun leven is voorgoed veranderd.”