Lichtbrengers in deze wereld

In een volledig donkere ruimte maakt één brandende lucifer al verschil: je stoot je nergens meer aan en je ziet waar de deur is.

Lichtbrengers
Zo kan ook één persoon groot verschil maken. Wereldwijd laten geloofsgenoten Christus’ Licht schijnen, elk op de plek die God hen geeft. Klein en krachtig als het vlammetje van een lucifer:

  • de verpleegster die ’s nachts een piekerende patiënt gezelschap houdt en op zijn verzoek met hem bidt;
  • de schooldirecteur die ingrijpt als zij merkt dat één van haar leerlingen geen veilige thuisbasis heeft;
  • de gevangenispastor die trouw en vriendelijk is voor mensen waar niemand iets mee te maken wil hebben.

Laat hen niet alleen
Deze lichtbrengers voelen zich soms kwetsbaar. Laat hen niet alleen in hun mooie, maar soms moeilijke werk. Wilt u voor hen bidden? Ook willen we u vragen om een (extra) gift. Zodat we deze lichtbrengers kunnen blijven toerusten en steunen.

Het Licht overwint!
Deze week mochten we het Kerstfeest vieren: het Licht kwam naar de wereld en heeft het duister overwonnen! Dat geloof motiveert ons elke dag, ook in het nieuwe jaar dat voor ons ligt.

PS. Hoe bent u een lichtbrenger in uw eigen omgeving? Het Licht overwint, ook al lijkt ons vlammetje klein!