Deel het vuur van Pinksteren!
Mark Van Leeuwen

Mark van Leeuwen

Buurtdominee en kerkplanter vanuit #Hill in Rotterdam

#Hill is een jonge, eigentijdse geloofsgemeenschap in de Rotterdamse wijk Hilligersberg. Het is begonnen als kerkplantingsproject vanuit de GKv van Rotterdam-Oost. Mark van Leeuwen geeft leiding aan het team van #Hill en is als buurtdominee actief in de wijk.

‘Praten over het geloof wakkert écht het vuur in mij aan!’

“Ik kom graag in contact met andere mensen. Ook praat ik graag over mijn geloof. Dit type gesprekken wakkert echt het vuur in mij aan! Het bijzondere is, dat zulke gesprekken vaak tot verwondering leiden bij niet-gelovige gesprekspartners. Dat ze ineens begrijpen waar ik het over heb, zo van: ‘oh, is dát het verhaal’. Dat merk ik ook bij #Hill, het kerkplantingsproject in Rotterdam waaraan ik sinds 2014 verbonden ben. Ik doe mijn best om de taal van de bezoekers te spreken, door woorden te kiezen die mensen begrijpen. Bezoekers zeggen dat ook regelmatig, dat ze het op prijs stellen dat mijn toespraken helder en begrijpelijk zijn.

Uitreiken naar anderen

#Hill ontstond onder meer vanuit mijn persoonlijke verlangen om missionair bezig te zijn. Een fulltime baan als gemeentepredikant ligt mij niet zo. Sterker nog, toen ik als vwo-scholier besloot om theologie te gaan studeren, was het niet mijn bedoeling om predikant te worden. Dominee zijn leek mij een ‘klein’ en beperkt leven. Een soort preken voor eigen parochie, zou je kunnen zeggen. Maar de ontmoeting met mensen en het uitreiken naar anderen sprak mij juist wél aan. Dat zal de reden zijn dat ik toch dominee werd.”

In de afgelopen jaren vielen voor mij de puzzelstukjes op hun plek. Daar ging wel een periode aan vooraf, waarin ik steeds meer de moed en de durf verzamelde voor een nieuwe manier van werken. Ik wilde ánders kerk zijn, veel meer middenin de wijk. De parttime masterstudie Missionaire Gemeente, die ik enkele jaren geleden volgde bij Stefan Paas in Kampen, droeg bij aan dit verlangen. Tussen 2014 en 2016 ontstond de mogelijkheid om een kerkplantingsproject te starten in Rotterdam-Hillegersberg. Dat werd #Hill. Een geschenk van God!

Het ‘hogere’

Toen we startten met #Hill, was het een tijdje zoeken naar goede manieren om mensen te bereiken die God niet kennen, of zijn kwijtgeraakt. Je gaat dan experimenteren met andere vormen van kerk-zijn. Gaandeweg ontdekten we dat veel mensen behoefte hebben aan momenten van stilte, rust en bezinning. Ze willen iets ervaren van God, van het ‘hogere’, van heiligheid, of hoe je het ook wilt noemen. Ik hoor wel eens dat mensen in deze tijd geen interesse meer hebben in God en geloof. Ik merk iets anders. Onze bezoekers willen juist wel ‘iets’ met God; ze zijn veel bezig met de andere kant van het leven. Bij #Hill willen we daar ruimte voor bieden.

Om dat te bereiken, hebben we gekozen voor ‘basic’ samenkomsten, zonder toeters en bellen. We zingen, bidden, hebben stiltemomenten en ik houd een toespraak. Kortom, we houden wel een ‘kerkdienst’, maar hebben de vorm zo uitgekleed dat het helemaal draait om het Woord. Voor en na de bijeenkomsten is volop ruimte voor ontmoeting, met koffie en thee of een lunch. Ook dat is belangrijk. #Hill wil een warme gemeenschap zijn, een plek waar mensen zichzelf kunnen zijn.

Toekomst van dit land

Een heel divers gezelschap komt naar de activiteiten van #Hill. De vaste kern bestaat uit ongeveer 30-40 deelnemers, van in totaal 60-70 betrokkenen. De gemiddelde leeftijd is 40. Wat het geloof betreft, start de één vanaf nul, terwijl de ander wel een kerkelijke achtergrond heeft maar nu zoekende is. We hebben de wens om te groeien naar een gemeenschap van ongeveer 100 mensen, maar groei is niet het hoofddoel. Iedereen is welkom, maar de jonge mensen -twintigers en dertigers- hebben onze eerste aandacht. Die generatie zit echt in mijn hart! Voor hen willen we in ieder geval een plek bieden. Zij zijn de toekomst van deze stad en van dit land, en daarom is het mijn verlangen om hen te bereiken, zelfs al is dat vaak lastig…”

Sinds vorig jaar ondersteunt Verre Naasten verschillende missionaire- en kerkplantingsprojecten ín Nederland. Daar kiezen we bewust voor, vanuit onze missie: geloof delen wereldwijd, dus óók in Nederland! Immers, ook in eigen land kennen veel mensen Jezus niet (meer) als hun Verlosser. Op dat feit willen we als Verre Naasten reageren. Bovendien is het onze overtuiging, dat het contact met zoekers, bekeerlingen en andere culturen ons én onze kerken ten positieve verandert! Wilt u bijdragen aan het belangrijke mission-werk in eigen land? Geef uw gift via de onderstaande buttons!