Deel het vuur van Pinksteren!
Martijn Dreschler

Martijn Dreschler

Missionair werker vanuit De Verbinding in Hilversum

De Verbinding is een samenwerkingsgemeente (CGK en GKv) in Hilversum. De gemeente heeft een sterke missionaire focus. Dat krijgt vorm via een buurtproject in Hilversum-Noord, waar in samenwerking met de buurt tal van activiteiten worden georganiseerd. Daarbij ligt het zwaartepunt bij samen eten, relaties aangaan en nadenken over levensvragen. Verre Naasten ondersteunt missionair werker Martijn Dreschler, die ook onderzoek doet onder pionierskerken in Nederland.

‘Wij geloven dat Hij deze wijk tot bloei wil brengen’

“Ik ben sinds 2016 missionair werker vanuit De Verbinding, een CGK/GKV-samenwerkingsgemeente in Hilversum. De gemeente op sleeptouw te nemen en te ondersteunen op het gebied van missionaire kerk-zijn, dat is mijn taak. Daarvoor hoefde ik -toen ik begon in maart 2016- niet heel veel te doen. Er was namelijk al een huiskring bezig met buurtmaaltijden, in de Geuzenbuurt in Hilversum Oost. Deze kring heb ik als voorbeeld voorgespiegeld aan de gemeente. Volgens dat voorbeeld zijn we toen redelijk snel gestart met een soortgelijk buurtmaaltijden-project in Hilversum Noord. En dat kon ook, want voor mijn gevoel was de gemeente toe aan een stap richting de praktijk.

Relaties aangaan

Allereerst zetten we in op het aangaan van relaties aangaan met de bezoekers. We dringen ons geloof aan niemand op. Er is ruimte voor (stil) gebed aan het begin van de maaltijden, maar we lezen niet uit de Bijbel. Wel maken we duidelijk, dat onze motivatie voortkomt uit de liefde van Jezus voor deze wereld en voor deze wijk. En dan proberen we steeds aan te sluiten bij de behoeften die er zijn. Dat kunnen ook zingevingsvragen zijn. Dan proberen we iets te bieden dat daarbij aansluit. Intussen organiseren we ook zondagochtendbijeenkomsten, vanuit de gedachte: samen eten en bijpraten kan ook ‘s ochtends. We ontbijten samen, gevolgd door een bezinningsmoment.

Sámen met de buurt

Het is onze visie dat Jezus relaties wil herstellen. Wij geloven dat Hij deze wijk tot bloei wil brengen! Hilversum-Noord kent veel mensen voor wie een sociaal isolement kan dreigen. Er wonen bijvoorbeeld relatief veel mensen met een migratieachtergrond. Ook kom ik er veel ouderen tegen, die weduwe of weduwnaar zijn. Juist voor zulke mensen had Jezus oog, en dat willen wij ook. Daarbij geloof ik dat Jezus persoonlijk leren kennen je leven verandert! Dat wil ik graag delen met de mensen die ik tegenkom. Want op alle terreinen van het leven heeft het geloof in Jezus een helende werking. En dat begint al bij het hier-en-nu!

Toch is ‘evangeliseren’ niet het enige doel van dit project. We willen bijvoorbeeld ook iets doen tegen eenzaamheid in de wijk. En we zetten stapjes. Laatst vertelde iemand, dat hij een wijkgenoot had opgezocht die ziek thuis zat. Dat vind ik geweldig om te horen, want zoiets gebeurde eerder nooit. Mensen kenden elkaar nauwelijks en leefden langs elkaar heen. Door onze bijeenkomsten raken ze geïnspireerd en gemotiveerd om naar elkaar om te zien. Dat is toch fantastisch? Ook merk ik dat het helpt dat we dit project sámen met de buurt doen. Dat zorgt voor veel goodwill, de drempel is laag om mee te doen met onze activiteiten.

Drempel over

Mijn hart raakt vol vuur van het werk dat ik mag doen. Al moest ik wel een drempel over om tot hier te komen. Tijdens mijn studie Theologie ging ik steeds meer houden van graven in de Bijbel. Maar ik realiseerde mij ook, dat het daar niet bij kon blijven. Het Evangelie is om uit te delen – dat kwartje moest bij mij vallen. Jezus stuurde zijn leerlingen er tenslotte ook op uit, de wereld in. Heel bijzonder leidde God mijn weg naar Hilversum. Ik rondde mijn studie af in januari 2016, solliciteerde kort erna bij de Verbinding en kon per 1 maart 2016 beginnen. Dat het zo snel zou gaan, verwachtte ik niet.

Over mijn grenzen

Ik heb trouwens ook de officiersopleiding aan de militaire academie gedaan, voordat ik Theologie ging studeren. Ik wilde het leger in. Die tijd was best confronterend. Mijn christelijke collega’s waren in te delen in twee types. Je had collega’s die er heel principieel voor kozen om niet mee te doen met sommige activiteiten. Zij plaatsten zich daardoor vaak buiten de groep. Het tweede type deed wél met alles mee. Ik was zo’n tweede type. Ik vond het belangrijk om niet buiten de groep te vallen. Toch schuurde dat wel. Soms ging ik behoorlijk over mijn eigen grenzen. Niet dat ik m’n geloof kwijt was, maar ik leefde er niet altijd naar.

Zo’n acht jaar geleden besloot ik uit het leger te stappen. Ik had de officiersopleiding afgerond en was gestationeerd in Amersfoort. Mijn voorland was: zo’n 20-30 weken per jaar op oefening of missie. Om mij heen zag ik wat dat deed met relaties: die liepen best vaak stuk. Dat risico wilde ik met mijn eigen relatie niet lopen. Bovendien voelde ik de band met God verslappen. Het besluit om te stoppen bracht rust. Ik heb toen een periode van bezinning ingebouwd. Achteraf zie ik dat die periode mij door God gegeven werd. Ik ging naar vespers en hield vastenperiodes. Gaandeweg ging ik mij realiseren waar mijn hart naar uitging: naar God! Dus cancelde ik de studie Psychologie waarvoor ik mij al had ingeschreven en ging ik Theologie studeren.

Nieuwe rollen in Gods Koninkrijk

Ons missionaire project in Hilversum-Noord is een mes dat aan twee kanten snijdt. Niet alleen bereiken we mensen uit de wijk, ook doet het iets met de eigen kerkgemeente. Mensen uit onze kerk veranderen! Ze ontdekken talenten van zichzelf die ze niet kenden en komen terecht in nieuwe rollen binnen Gods Koninkrijk. Bovendien zie je dat muren vervagen. Het verschil tussen ‘binnen’ en ‘buiten’ de kerk vervaagt. Dat vind ik een positieve ontwikkeling. Ik denk namelijk niet, dat zoekers buiten de kerk per definitie niet bij Jezus horen. Het gaat er namelijk niet om of je wel of niet bij Hem hoort. Nee, Jezus is het middelpunt en de vraag is: waar sta jij ten opzichte van Hem? Voor mij -en voor ons als gemeente- is de uitdaging om mensen dichterbij Jezus te brengen!”

Sinds vorig jaar ondersteunt Verre Naasten verschillende missionaire- en kerkplantingsprojecten ín Nederland. Daar kiezen we bewust voor, vanuit onze missie: geloof delen wereldwijd, dus óók in Nederland! Immers, ook in eigen land kennen veel mensen Jezus niet (meer) als hun Verlosser. Op dat feit willen we als Verre Naasten reageren. Bovendien is het onze overtuiging, dat het contact met zoekers, bekeerlingen en andere culturen ons én onze kerken ten positieve verandert! Wilt u bijdragen aan het belangrijke mission-werk in eigen land? Geef uw gift via de onderstaande buttons!