Mensen via Facebook naar de kerk leiden

Tot 1 februari 2017 was Frans de Lange (52) burgemeester van Elburg. Nu is hij operationeel directeur bij GlobalRize, een stichting die zich bezighoudt met de verkondiging van het evangelie via internet. “Internet is zó’n kans voor het evangelie, daar word je helemaal stil van.”

“Zendeling Marten Visser begon zeven jaar geleden voorzichtig op Facebook met de Bijbelpagina ‘Biblword’. Dat mondde uit in de stichting GlobalRize. Biblworld zit inmiddels op bijna 3 miljoen likes en staat in de top tien van wereldwijd best lopende bijbelpagina’s. We plaatsen vooral veel afbeeldingen met bijbelteksten. Inmiddels posten we ook steeds meer video’s met Bijbelteksten voor een zo groot mogelijk bereik. We hebben twaalf Facebookpagina’s in twaalf verschillende talen. Ook zitten we op Instagram en Twitter. Onze kracht is dat we geen reactie onder een afbeelding of video onbeantwoord laten. In een jaar tijd zijn we gegroeid van 40 naar 140 vrijwilligers. Het kantoor waarin we eind april begonnen, is alweer te klein.

Honger
Mensen stellen ons veel vragen en komen met herkenbare dingen: persoonlijke nood, zonde, seksualiteit, worstelingen rond geld… Maar ze vragen ook wie Jezus is, hoe ze God echt kunnen leren kennen en hoe het zit met de drie-eenheid. Er is zoveel honger naar het evangelie. Een jaar geleden zijn we begonnen met online cursussen zodat mensen meer kunnen leren over het geloof. Binnen 24 uur kregen we een reactie van een jongen uit Australië die de cursus had gedaan en vroeg of we een kerk voor hem wisten. We hebben cursisten in 171 landen die worden begeleid door 50 vrijwilligers, mentoren. Maar we zijn constant op zoek naar nieuwe mensen. Als we op Facebook adverteren voor de cursus, moeten we de advertentie weer heel snel weghalen omdat er zo veel aanmeldingen zijn en we het niet aankunnen.

Kans
Internet is zó’n kans voor het evangelie, daar word je helemaal stil van. Jezus zegt in de Bijbel dat we op weg moeten gaan en alle volken tot Zijn leerlingen moeten maken (Matteüs 28:19, red.). De helft van de wereldbevolking zit op internet. Er zijn mensen in Tibet die geen wc hebben maar wel een mobiel. Via internet kunnen mensen veel informatie tot zich nemen, maar ook het evangelie. Ja, daar willen we op inspelen en vooraan zitten. Als je hart hebt voor het evangelie, maakt het niet uit of je de blijde boodschap mondeling verkondigt of via internet. Er werkt een voormalig zendeling bij ons die zegt dat ze per dag meer geloofsgesprekken heeft, dan ze op het zendingsveld ooit had. Dit is zo fantastisch, dit werkt gewoon. Ik geloof dat de laatste golf gelovigen voor de eindtijd wordt bereikt via internet. Voordat het evangelie overal is gebracht, is er nog een hele weg te gaan, maar het gaat heel snel. De velden zijn wit om te oogsten.”

Bovenstaand artikel stond in Naast; in een special over evangelisatie via media. Meer weten? Lees deze Naast hier.