“Mensen moeten weten dat Jezus de énige weg is”

“Al toen ik jong was, wilde ik evangelist worden; net als mijn vader. Hij was een ‘tweede generatie christen’; mijn grootouders behoorden tot de eerste christenen in India! Die drive om anderen te vertellen over Jezus heb ik altijd gehad; ik wil een instrument zijn van God.

Veel tegenslagen
Voor dit werk heb ik alles achtergelaten; mijn huis en mijn bezittingen. Ik laat me leiden door God, door de Heilige Geest. Dat is niet altijd makkelijk, mijn leven kent veel tegenslagen. Zo overleed mijn vrouw bij de geboorte van ons jongste kind. ‘Waarom?!’ vroeg ik God. Toen las ik in de Bijbel het verhaal van Job. Hij verloor alles, ik alleen mijn vrouw. Dat helpt mij bij mijn verdriet; de Bijbel is concreet en heeft advies voor elk moment in ons leven! Als het goed gaat, dank ik God, als het slecht gaat, kniel ik voor Hem.

Buitenlands geloof
Hier evangeliseren is moeilijk. Deze regio is heel erg Hindoeïstisch. De mensen houden graag vast aan het Hindoe-geloof. Dat is wat ze kennen. Het christendom zien ze als een ‘buitenlands’ geloof: wat kan hen dat bieden? Veel mensen geloven hier dat er meerdere wegen zijn tot God en persoonlijke redding. Ik geloof dat niet. Ik wil hen vertellen dat Jezus de enige weg is!

Verstoten en geweld
Gelukkig staat de jongere generatie wel open voor het evangelie. Via onderwijsprojecten bereiken we hen. Inmiddels zijn er in deze
regio vijf kerken; bestaande uit mensen die al christen waren en nieuwe gelovigen! Een keuze voor het christelijk geloof is geen makkelijke. Een van mijn collega-evangelisten was Hindoe. Zijn familie verstootte hem nadat hij christen werd. Ook hebben we soms te maken met geweld; één van onze scholen is eens opzettelijk in brand gestoken. Gebed voor dit werk is heel hard nodig. Willen jullie voor mij en de andere drie evangelisten bidden? En voor de vijf kerken en alle gemeenteleden?!”

Erickson* (47) is predikant en evangelist in Noordoost-India.