Genieten van genoeg op Micha Zondag (17 oktober)

Op zondag 17 oktober 2021 is het de jaarlijkse Micha Zondag. Het thema dit jaar is ‘Genieten van genoeg’. Dat klinkt mooi, maar is ook best ingewikkeld. Want wat is genoeg? En hoeveel hebben we nodig om te kunnen genieten? Of is genieten van genoeg een levenshouding die iedereen kan aanleren?

Jaarlijkse themazondag

Verre Naasten is lid van Micha Nederland. Daarom nodigen we jou uit om mee te doen met de jaarlijkse themazondag. Geïnspireerd door Micha 6:8 gaan we als christenen samen aan de slag met thema’s rond sociale en ecologische gerechtigheid. Ieder jaar haken nieuwe kerken aan. Micha Nederland organiseert de themazondag vanuit de visie dat God kerken en christenen wil gebruiken om zijn Koninkrijk zichtbaar te maken.

Genieten van genoeg

De wetten in het Oude Testament stellen grenzen, op allerlei manieren. Er is een grens aan hoe lang er gewerkt mag worden: elke zevende dag is een rustdag. Er is een grens aan hoe lang je een akker mag bewerken: elk zevende jaar moet het land braak liggen, zodat de grond kan herstellen. Deze grenzen zijn heilzaam. Ze zijn goed voor mensen, land en  dieren. Door het stellen van grenzen, wordt wat kwetsbaar en machteloos is beschermd.

Hoe zit dat bij ons in deze tijd? Bieden wij, in ons economische systeem, voldoende bescherming aan wat zwak en  kwetsbaar is? De vraag stellen is haar beantwoorden. Wereldwijd wordt landbouwgrond uitgeput en werken miljoenen mensen voor zeer lage lonen of in een situatie van ‘moderne slavernij’. Dagelijks verdwijnt tropisch regenwoud ter grootte van voetbalvelden en we zitten middenin een golf van uitstervende diersoorten. Het gaat zelfs zo ver dat we, met name in het rijke westen, door onze levensstijl de aarde aan het opwarmen zijn, met alle gevolgen van dien. De grens is duidelijk bereikt, en in veel gevallen al overschreden. Onze tijd vraagt ons om opnieuw de grenzen te erkennen van wat de aarde aankan, en om te leren genieten van genoeg. Want genieten van genoeg geeft rust, dankbaarheid en tevredenheid.

Kerkenpakket

Het Micha Zondag-kerkenpakket bestaat uit onder meer preekschetsen, liederen, gebeden en kinder- en tienerprogramma’s. Het kerkenpakket kun je hier gratis downloaden. Dit pakket biedt handvatten voor iedere gemeente  om op eigen wijze invulling te geven aan de Micha Zondag. Het materiaal zo opgezet dat het ook op een willekeurige andere zondag in het jaar gebruikt kan worden.

Collecteren op Micha Zondag

Wil je met jouw gemeente op deze Micha Zondag collecteren voor een specifiek doel? Dat kan!

Een van onze partners die bewust bezig is met ‘Genieten van genoeg’ is Yakerrsum op Soemba (Indonesië). Deze organisatie, verbonden aan de kerken op Soemba, doet aan landbouwontwikkeling, waarbij altijd gezocht wordt naar een oplossing voor de lange termijn. Het werk van de organisatie is veelzijdig. Er zijn plantplannen voor gewassen die ‘insect-proof’ zijn (zoals mango- en citrusbomen) en adviezen over slimme bemesting of het aanleggen van wateropvangbakken. De medewerkers van Yakerrsum coachen bijna honderd boerengroepen in evenzoveel Soembanese dorpen om hun landbouwmethoden te verbeteren en te verduurzamen. Hiermee neemt de voedselzekerheid van de inwoners van tientallen dorpen toe en kunnen zij zelfstandig voedsel verbouwen.

Wil je in jouw gemeente collecteren voor dit project? Dat kan! Download hier een collectepresentatie (PowerPoint) en/of gebruik deze Tikkie.