Moderne slavernij centraal op Micha Zondag (18 oktober)

Micha Nederland nodigt kerken en christenen uit om op zondag 18 oktober 2020 stil te staan bij moderne slavernij en uitbuiting. “Dat slavernij verkeerd is, daarover zijn we het hopelijk allemaal eens,” aldus Annemarthe Westerbeek van Micha Nederland, waarvan ook Verre Naasten deelnemer is, “maar helaas vertaalt zich dat nog veel te weinig in onze dagelijkse keuzes. Nog steeds laten we anderen schaamteloos het zware werk voor ons doen onder onmenselijke omstandigheden. Hoe kunnen we dat rijmen met Jezus’ woorden ‘Heb je naaste lief als jezelf’? We weten dat er geen simpele antwoorden zijn, maar juist daarom vinden we het hoog tijd voor openhartige bezinning.”

Jaarlijkse themazondag

Wereldwijd doen duizenden kerken mee aan de Micha Zondag – de jaarlijkse themazondag die gekoppeld is aan Wereldarmoededag. Geïnspireerd door Micha 6:8 gaan christenen samen aan de slag met thema’s rond sociale en ecologische gerechtigheid. Ieder jaar haken nieuwe kerken aan. Micha Nederland organiseert de themazondag vanuit de visie dat God kerken en christenen wil gebruiken om zijn Koninkrijk zichtbaar te maken.

Meer dan ooit bewust

“We hebben begin dit jaar gekozen voor het thema Delen in vrijheid,” licht Westerbeek toe, “omdat moderne slavernij en uitbuiting een grote vorm van wereldwijd onrecht zijn, waar wij in Nederland bewust of onbewust onderdeel van uitmaken. Ik denk dat we ons inmiddels door de Black-Lives-Matter-beweging meer dan ooit bewust zijn van het feit dat we onderdeel zijn van structuren die op onrecht en ongelijkheid gebouwd zijn. Wanneer je je hier bewust van bent, kun je op zoek gaan naar nieuwe wegen die recht doen aan iedereen. Veel van de organisaties in het Micha-netwerk komen moderne slavernij tegen in de landen waar ze werken. Met de inbreng van hun expertise hebben we toegankelijk materiaal ontwikkeld waarmee kerken aan de slag kunnen gaan.”

Kerkenpakket

Het Micha Zondag-kerkenpakket bestaat uit onder meer preekschetsen, liederen, gebeden en kinder- en tienerprogramma’s. In de preekschetsen staat Lucas 4:18-19 centraal, waarin Jezus zegt dat Hij gekomen is om aan armen het goede nieuws te brengen en om onderdrukten hun vrijheid te geven. De preekschetsen zijn verzorgd door Janneke Burger, Wilkin van de Kamp en majoor Hennie Kremer. Het kerkenpakket is gratis te downloaden via: www.michazondag.nl en biedt handvatten voor iedere gemeente om op eigen wijze invulling te geven aan de Micha Zondag. Het materiaal zo opgezet dat het ook op een willekeurige andere zondag in het jaar gebruikt kan worden. Ook met de omstandigheden rond het coronavirus is rekening gehouden.

Collecte op Micha Zondag: investeren in zélf doen!

Voeg ook de (financiële) daad bij het woord op Micha Zondag 2020 en collecteer voor een hulp-project voor de Malto’s in Noord-India. De kwetsbare Malto-gemeenschap in de deelstaat Jharkhand behoort tot de allerarmsten en lijken ‘vast’ te zitten, in een vicieuze armoedespiraal… Het project focust op ‘zelf doen’, gericht op minder ziektes, meer en gezonder voedsel en meer zelfbewustzijn over rechten, waardoor de armoedespiraal doorbroken kan worden.

Maak hier uw online gift over, o.v.v. Micha Zondag, hulp Malto. Rechtstreeks overmaken kan ook: NL31 INGB 0000 363600 t.n.v. Verre Naasten te Zwolle. Bedankt!

Download hieronder een kerkbladartikel waarin we meer uitleggen over dit Malto-project en een bijbehorende collectepresentatie.

Kerkbladartikel
Collectepresentatie