Micha Zondag 2018

Arm raakt rijk, rijk raakt arm

Op zondag 14 oktober 2018 staan duizenden kerken wereldwijd stil staan bij sociale en ecologische gerechtigheid. Het thema van de Micha Zondag is dit jaar ’Arm raakt rijk, rijk raakt arm’ en is gebaseerd op Deuteronomium 15:7. De Micha Zondag is een mooie gelegenheid om als gemeente na te denken over recht doen en welke rol armoede en rijkdom daarin spelen. Micha Nederland – waarvan Verre Naasten en ook het Diaconaal Steunpunt deelnemer zijn – ontwikkelde een kerkenpakket voor de Micha Zondag 2018. Het downloadbare pakket (gratis) biedt preekschetsen, lied- en gebedssuggesties en uitwerkingen van het thema voor kinderen en jongeren.

Collecte op Micha Zondag 2018
Voeg de (financiële) daad bij het woord op Micha Zondag en collecteer voor leestrainingen voor vrouwen in Pakistan. Van harte aanbevolen! Download een kerkbladartikel en/of een collectepresentatie.

Help mee en geef!
Help mee en geef, voor betere kansen voor vrouwen op het platteland van Pakistan. Geef tijdens de collecte op Micha Zondag of via rekeningnummer NL 31 INGB 0000 363 600  t.n.v. Verre Naasten te Zwolle, o.v.v. Micha Zondag, Pakistan. Online doneren kan op onze speciale geefpagina.