MENU

Micha Zondag

Verre Naasten is lid van Micha Nederland. Daarom nodigen we jou uit om mee te doen met de jaarlijkse themazondag. Geïnspireerd door Micha 6:8 gaan we als kerken en christenen samen aan de slag met thema’s rond sociale en ecologische gerechtigheid.

Micha Zondag 2023: Thuis op plaatsen zonder hoop

Het thema van de Micha Zondag is dit jaar klimaatrechtvaardigheid: thuis op plekken zonder hoop. Sociale gerechtigheid is ook verbonden met ecologische gerechtigheid. Door het aantasten van de schepping lijden er mensen, ver weg en dichtbij. Dat is niet iets van de toekomst, maar iets wat we wereldwijd nu al zien gebeuren. Ook in de landen waar onze partners werken: oogsten leveren minder op of er gebeuren natuurrampen.

Klimaatrechtvaardigheid = naastenliefde

We zijn geroepen om onze naasten, ook onze verre naasten, lief te hebben. Daarbij is het ook nodig om te ontdekken hoe we op een goede manier kunnen omgaan met hun leefomgeving, hun thuis. Dat we nadenken over de grenzen van wat ons gegeven is.

Op zondag 15 oktober staan veel kerken in Nederland stil bij dit thema. We willen jou en jouw kerk ook van harte uitnodigen om mee te doen met de Micha Zondag. Zo kan er ook in jouw kerk een opbouwend gesprek ontstaan over klimaatrechtvaardigheid. Je kunt hiervoor het kerkenpakket van Micha Nederland gebruiken. In dit pakket vind je preekschetsen, leespreken, liedsuggesties en ideeën voor een moment kinderen of tieners. Je kunt in deze kerkdienst ook collecteren voor een doel dat gaat over klimaatrechtvaardigheid. Bijvoorbeeld onze partner in Zambia.

Collecteren voor onze partner in Zambia

Vanuit Verre Naasten wordt er tijdens Micha Zondag 2023 specifiek aandacht besteed aan onze partner in Zambia. Jaarlijks volgen tweeduizend Zambianen een training van een van onze partners. Ontbossing en een verschraling van de landbouw zijn serieuze problemen in Zambia. Problemen die te maken hebben met klimaatrechtvaardigheid.

Onze partner helpt de kerken om een voortrekker te zijn op het gebied van (landbouw)beheer. Naast theologische trainingen is er ook aandacht voor rentmeesterschap en schepping. De kerken worden gestimuleerd om hierin maatschappelijke betrokkenheid te tonen. Door het initiatief WISE Green Church worden gemeenteleden, huishoudens en gemeenschappen bewust gemaakt van de schadelijke effecten van klimaatverandering, waaronder ontbossing en verschraling van de landbouwpercelen.

Kerkbladartikel en PowerPoint

Om je collecte compleet te maken, kun je hier een kerkbladartikel en een PowerPointpresentatie over het initiatief WISE Green Church downloaden. Hiermee kun je in je kerk de collecte toelichten en meer vertellen over het werk van onze partner op het gebied van klimaatrechtvaardigheid.

Wil je direct geven voor het initiatief WISE Green Church? Geef hier eenvoudig met een Tikkie.