U bent hier: >> Micha Zondag 2017: De knop om

Micha Zondag 2017: De knop om

Wereldwijd staan op zondag 15 oktober duizenden kerken stil bij sociale en ecologische gerechtigheid. Als deelnemer aan Micha Nederland roepen we kerken in Nederland van harte op om zondag 15 oktober de Micha Zondag te vieren. Het thema van Micha Zondag 2017 is geïnspireerd op Psalm 24:1 (Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen).  Met ‘De knop om’ vraagt Micha aandacht voor klimaatverandering en zorg voor de schepping.

Klimaatverandering
Verbonden met de internationale Micha-beweging zet Micha Nederland in 2017 het thema klimaatverandering op de agenda. Moeten we ons daar als christenen ook al druk om maken? Psalm 24 bepaalt ons bij het feit dat God onze Schepper is en de aarde in Zijn hand houdt. Enerzijds maakt dat ons als rentmeesters verantwoordelijk voor hoe we met Gods schepping omgaan. Anderzijds hoeven we de aarde niet te redden, alles is immers in Gods hand. Micha moedigt christenen aan vanuit dit besef te leven en te zorgen voor de aarde.

Kerkenpakket: De knop om
Het Micha Zondag-pakket bestaat uit preekschetsen, liederen, gebeden, kinder- en tienerprogramma’s. Het materiaal is gratis te downloaden via michazondag.nl en biedt handvatten voor iedere gemeente om op eigen wijze invulling te geven aan de Micha Zondag. Het pakket wordt in de loop van het jaar aangevuld met nieuwe preekschetsen en materialen, zodat er altijd actueel materiaal beschikbaar is.

noodhulp, indiaCollecte op Micha Zondag: noodhulp India
Op zoek naar een geschikt, bijpassend collectedoel op deze Micha Zondag? Vanuit Verre Naasten vragen we op Micha Zondag een bijdrage voor noodhulp in India. Want door het veranderende klimaat hebben moessonregens in juli en augustus enorme overstromingen en aardverschuivingen veroorzaakt. In India, Bangladesh en Nepal zijn tienduizenden huizen, scholen en ziekenhuizen verwoest en zijn meer dan duizend mensen omgekomen. Verschillende hulporganisaties zijn in actie gekomen. Zo ook onze partner Emmanuel Hospital Association (EHA in India), zij vormde direct een noodhulpteam en verleent hulp aan getroffen dorpen aan de rivier de Rapti, in de eigen omgeving Utraula. Andere hulporganisaties bereiken dit gebied nauwelijks.

Meer informatie over dit Micha Zondag-collectedoel staat hier.