Missie en visie

Verre Naasten is een landelijke mission-organisatie die kerken in Nederland ondersteunt bij de uitvoering van hun mission-werk in binnen- en buitenland. Onze missie is: geloof delen wereldwijd!

Onze visie

God maakt zich in de Bijbel bekend als een God, die in liefde omziet naar de wereld. Hij zendt zelfs Zijn Zoon Jezus om de wereld te verlossen. Mission mag gaan in het spoor van Jezus, die in liefde omziet naar mensen en hen wil bevrijden, nú en straks. Gedreven door Jezus’ opdracht en ons verlangen het geloof te delen mogen wij, in woord en daad, Gods liefde bekendmaken. Zodat alle mensen in de wereld ontdekken dat het evangelie van Jezus bevrijdt, dat God regeert en daarom willen leven tot Zijn eer.

Onze missie

Verre Naasten is een landelijke mission-organisatie die Nederlandse kerken ondersteunt bij de uitvoering van hun mission-werk wereldwijd. Dat doen we hoofdzakelijk door het faciliteren en stimuleren van relaties tussen support-kerken in Nederland en verwante partner-kerken in het buitenland. Met als doel: het vieren en beleven van samen kerk-zijn, en elkaar inspireren, bemoedigen, aansporen en ondersteunen in het bekend maken van Gods reddingsplan wereldwijd.

Lees meer over onze visie en missie in ons Meerjarenbeleidsplan 2022-2026.

We zien mission werken als een fontein!