Missie en visie

Verre Naasten is de landelijke mission-organisatie van en voor de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Onze missie is: ‘Geloof delen wereldwijd’.

Onze visie:
God maakt zich in de Bijbel bekend als een God, die in liefde omziet naar de wereld. Hij zendt zelfs Zijn Zoon Jezus om de wereld te verlossen. Mission mag gaan in het spoor van Jezus, die in liefde omziet naar mensen en hen wil bevrijden, nú en straks. Gedreven door Jezus’ opdracht en ons verlangen het geloof te delen mogen wij, in woord en daad, Gods liefde bekendmaken. Zodat alle mensen in de wereld ontdekken dat het evangelie van Jezus bevrijdt, dat God regeert en daarom willen leven tot Zijn eer.

Onze missie:
Verre Naasten is de landelijke missionorganisatie van en voor de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Wij ondersteunen GKv-kerken in Nederland bij de uitvoering van hun missionwerk wereldwijd. Dat doen we door het faciliteren en stimuleren van relaties tussen GKv-kerken in Nederland en verwante kerken in het buitenland. Met als doel: samen kerk-zijn vieren en beleven en elkaar inspireren, bemoedigen, aansporen en ondersteunen in het bekend maken van Gods reddingsplan wereldwijd.

Lees meer over onze visie en missie in ons Meerjarenbeleidsplan 2017-2021.