Mission Binnenland

Ook in ons eigen land wil Verre Naasten mensen het goede nieuws van het evangelie verspreiden. We merken dat de wereld volop in beweging is en met mission binnenland wil Verre Naasten inspelen op deze ontwikkelingen. Europa is nu zelf mission-gebied en toenemende spanningen en ongelijkheid wereldwijd brengen onze ‘verre naasten’ dichtbij.

We zien dat in de lokale kerken in Nederland de aandacht voor mission binnenland toeneemt. Verre Naasten wil hen hier graag bij deze missie steunen. Dat doen we door kerken in Nederland met woord èn daad te ondersteunen en hen te helpen bij hun missionaire werk. Hierbij richt Verre Naasten zich op projecten die dicht tegen onze projecten in het buitenland aanliggen, met interculturele contacten. Zo kunnen mission binnenland en buitenland elkaar versterken.

Verre Naasten steunt 8 projecten in Nederland, waarvan er 3 projecten onder Rijnmond Mission vallen. Meer informatie over alle projecten vindt u op deze pagina.