Missionaire wereldwerkers

In diverse landen zijn Missionaire Wereldwerkers (mww’ers) aan het werk. Vaak zijn deze mww’ers uitgezonden door een andere organisatie, bijvoorbeeld MAF (Mission Aviation Fellowship), OMF (Overseas Missionary Fellowship) of Wycliffe Bijbelvertalers. Drenthe Mission | Verre Naasten draagt bij aan een deel van de uitzendkosten van enkele mww’ers. Het mww-programma bouwen we af sinds 2019; dat betekent concreet dat we wel onze bestaande mww-ondersteuning blijven voortzetten, maar dat we géén nieuwe mww-ondersteuningsverzoeken in behandeling nemen.

Veilige landen

Sommige mww’ers die we ondersteunen werken in een relatief veilig land. Anderen werken in zogeheten Gesloten Gebieden. De mensen die in deze gebieden werken, kunnen we om veiligheidsredenen niet met naam en toenaam noemen. De mww’ers die in een relatief veilig land werken, stellen we hieronder graag voor.