Anne-Christie Hellenthal

Anne-Christie Hellenthal is als taalkundig onderzoeker verbonden aan Wycliffe Bijbelvertalers. De GKv-gemeente van Leiden is haar uitzendende kerk. Anne-Christie houdt zich bezig met spelling en grammatica van de Gwama-taal en andere minderheidstalen in Ethiopië. Veel van deze talen werden tot voor kort altijd mondeling overgeleverd. De sprekers willen hun taal ook graag op schrift gaan gebruiken:

Langzaam typt Asadik een zin in, op de computer. Letter voor letter, zijn vinger speurend naar de juiste toets. Een dubbele t, w, a… Ttwa betekent mond of taal. Dan verschijnt G, w, a, m, a. Dat is de naam van zijn moedertaal!

Met de hand

Asadik woont helemaal in het Westen van Ethiopië, in een dorp waar veel boeren het land nog met de hand bewerken. Scholing en gezondheidszorg zijn in deze regio nog in opbouw. De Gwama zijn moslim, maar ook nog verankerd in traditionele religies. Zo dragen de meeste vrouwen en kinderen amuletten. Vanwege hun huidskleur en geschiedenis kijken andere mensen vaak op de Gwama neer. Hun taal werd alleen mondeling overgedragen.

Maar Asadik brengt daar verandering in. Hij heeft meegeholpen om het Gwama-alfabet te ontwikkelen en is hard op weg om een goede alfabetiserings- en ontwikkelingswerker te worden. Met zijn glimlach en indringende vragen weet hij veel mensen enthousiast te maken. Hij is erg bemoedigd en vertelt: “Dankzij SIL (de Wycliffe-veldorganisatie) heb ik geleerd hoe ik mijn eigen taal kan schrijven. We hebben ook een woordenboek gemaakt. Daar ben ik erg trots op. Ik hoop nog veel meer woorden toe te voegen en wil graag alle verhalen van de Gwama vastleggen. Vroeger schaamde ik me om Gwama in het openbaar te spreken, maar nu weet ik dat we niet minder zijn dan de grotere volken om ons heen!”

Aparte letters

Anne-Christie heeft met Asadik taalkundig onderzoek gedaan waarop de Gwama-spelling is gebaseerd. Door de moedertaalsprekers zelf bij het onderzoek te betrekken, worden ze voorbereid op de keuzes die voor de schrijfwijze moeten worden gemaakt. Zo zijn er bijvoorbeeld aparte letters gekomen voor de twee ie-klanken (i en ɨ) en oe-klanken (u en ʉ). Ook krijgt Asadik, net als de andere lokale medewerkers, in de gaten dat zijn taal unieke kenmerken heeft. Die taaleigen structuren kan hij dan bewust gebruiken bij het vertalen van bijvoorbeeld boekjes over aids.

Anne-Christie legt met haar taalkundig onderzoek dus de basis voor alfabetisering en vertaling. Ze vindt het geweldig mooi werk. “Respect voor iemands taal tonen betekent ook diegene zelf respecteren. Door mijn werk kan ik vaak snel een band opbouwen met lokale medewerkers.” Ook lesgeven ligt haar goed, dus ze geeft steeds vaker workshops en cursussen. Ook daarin bij probeert Anne-Christie haar enthousiasme voor talen over te brengen. Zo stimuleert ze vertalers en alfabetiseringsmedewerkers om de volle uitdrukkingskracht van hun taal te gebruiken in hun werk.

Rijke taal

Anne-Christieː “Soms gaat het langzaam en word ik ongeduldig. Maar als je iemand als Asadik de tijd gunt om zelf te ontdekken hoe rijk zijn taal is, of de tijd geeft om te leren typen, krijgt hij meer mee. En daardoor kan hij uiteindelijk meer bijdragen aan de ontwikkeling van zijn moedertaal. Een tijdsinvestering aan het begin van een project betaalt zich vaak al halverwege terug in kwaliteit.” Zelf wordt Anne-Christie ook blij als ze ziet dat een spreker enthousiast is geworden en actief meehelpt om vraagstukken op te lossen. Ze hoopt zich de komende jaren te kunnen blijven inzetten voor de Gwama en vele andere taalgroepen in Ethiopië en Afrika.

Klik hier voor meer informatie over het werk van Anne-Christie.

Anne-Christie Hellenthal