MENU

Mobiele training en opleiding MSOT

De Presbyteriaanse Kerk in Oeganda (PCU), partner-kerk van Utrecht Mission | Verre Naasten, ondersteunt de mobiele bijbelschool MSOT. Dit mobiele systeem zorgt ervoor dat trainingen gehouden kunnen worden in de kerken die het nodig hebben.

Voorgangers zijn nu niet meer genoodzaakt om hun bediening en gezin achter te laten om de trainingen bij te wonen. Ook voorziet MSOT  in de verplichting die de overheid gesteld heeft, namelijk dat iedere predikant een officiële training in theologie gedaan moet hebben.

Zes predikanten en elf ouderlingen hebben het afgelopen jaar een training gevolgd. De voorgangers kunnen nu de opgedane kennis in hun eigen gemeente inzetten. Naast trainingen heeft MSOT in Buvuma en in Mbale twee seminars gehouden. Alle getrainde leiders zijn voorbereid om te dienen in hun gemeentes.

Utrecht Mission | Verre Naasten is dankbaar voor de kansen die MSOT biedt. Toch zijn er ook bedreigingen. Zowel de uitbraak van ebola als door het huidige landbouwseizoen zijn deelnemers geneigd om op hun boerderijen te blijven. Daardoor missen ze de broodnodige trainingen.

Bidt u mee voor de PCU die de mobiele bijbelschool ondersteunt?

Download hier het kerkbladartikel