MENU

Mooie resultaten mission-werk Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten in 2022

Zorg aan duizenden aidspatiënten; ondersteuning van het werk van vijf zendelingen en bijdragen aan school, opleiding en training van kinderen, jongeren en volwassenen (o.a. kerkleiders): wat gebeurde er veel in het mission-werk van Zuid-Afrika Mission afgelopen jaar!

Speciale aandacht ging het afgelopen jaar uit naar het Gerizim Community Center. Met steun van EO Metterdaad is in 2022 grond gereedgemaakt voor de bouw van het centrum (en afgelopen februari gestart met bouwen). Dit centrum komt tot stand in samenwerking met mission-gemeente in Nellmapius (waar wij ds. George Mnisi steunen in zijn werk).

Als bestuur van Zuid-Afrika Mission zijn we dankbaar voor uw steun in 2022! Gods werk gaat door, dat is zichtbaar in de prachtige resultaten die we kunnen noemen in ons jaarverslag.

> Bekijk hier het jaaroverzicht 2022

Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten ondersteunt lokale kerken en christelijke organisaties in Zuid-Afrika, die de bevrijdende boodschap van Jezus uitdragen, in woorden én daden!

Bekijk de video hieronder om te zien hoe Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten werkt aan geloof delen wereldwijd.