MENU

Mooie resultaten mission-werk Zuid-India Mission | Verre Naasten in 2022

In 2022 krabbelden de kerken in India weer op, nadat India extreem zwaar was getroffen door de coronapandemie. Vanuit onze kerken is het mission-werk gericht op de ondersteuning van predikanten, zodat zij hun werk kunnen doen in Zuid-India. We kijken dankbaar terug op een prachtig jaar waarin partner-kerken een conferentie voor predikanten organiseerden, theologiestudenten afstudeerden en we ds. Paul Raj mochten ontmoeten in Nederland.

Als bestuur van Zuid-India Mission zijn we dankbaar voor uw steun in 2022! Gods werk gaat door, dat is zichtbaar in de prachtige resultaten die we kunnen noemen in ons jaarverslag.

> Bekijk hier het jaaroverzicht 2022

Zuid-India Mission | Verre Naasten ondersteunt lokale kerken in het zuiden van India, die de bevrijdende boodschap van Jezus uitdragen, in woorden én daden!

Bekijk de video hieronder om te zien hoe Zuid-India Mission | Verre Naasten werkt aan geloof delen wereldwijd.