MENU

Mooie resultaten mission-werk Zuid-India Mission | Verre Naasten in 2023

Meer mensen bereiken met het bevrijdende nieuws over Gods genade. Dat is de missie van Zuid-India Mission. In 2023 ondersteunden we predikanten, zodat zij hun werk konden doen in Zuid-India. We droegen bij aan praktische zaken, zoals een geluidsinstallatie, en meer inhoudelijke en geestelijke ondersteuning, zoals opleiding en training.

Als één van onze support-kerken maakten jullie in 2023 de steun aan onze partner-kerken in Zuid-India weer mogelijk. Verbonden in Christus delen zij daar het geloof, in woorden én daden. Dat mission-werk is in 2023 opnieuw gezegend. Lees meer daarover in onze verantwoording over afgelopen jaar.

Als bestuur van Zuid-India Mission | Verre Naasten zijn we dankbaar voor jullie steun in 2023! Gods werk gaat door, dat is zichtbaar in de prachtige resultaten die we kunnen noemen in ons jaarverslag.

Zuid-India Mission | Verre Naasten ondersteunt drie kerken in Zuid-India, die de bevrijdende boodschap van Jezus uitdragen, in woorden én daden!