‘Muziek is hét middel om Koerden te bereiken’

Koerden wereldwijd bereiken met het evangelie van Jezus Christus – dat is de missie van de Nederlandse stichting Home for Kurds. Via twee Facebook-pagina’s heeft de stichting intussen een online bereik van ruim 135.000 mensen in meerdere landen. Op de pagina’s deelt de organisatie bijbelteksten, overdenkingen en opnamen van kerkdiensten in het Koerdisch. Maar ook eigen, zelf geproduceerde Koerdische muziek. “Christelijke muziek, kerkmuziek”, benadrukt André Zwart, coördinator bij Home for Kurds. “Er is bijna niets op dit gebied.”

Koerdische cultuur

“Het grootste deel van de Koerden is moslim. Er zijn maar heel weinig Koerdische christenen en daarom ook bijna geen – professionele – christelijke Koerdische muzikanten. Kortom, Koerdische christelijke muziek bestaat eigenlijk niet.” Directeur en oprichter van Home for Kurds, Faraidoun Fouad, vult aan: “We zouden ervoor kunnen kiezen om Westerse christelijke muziek te vertalen naar het Koerdisch. Maar dat is te makkelijk. Zulke muziek sluit bovendien niet aan op de Koerdische cultuur.” De producties moeten écht en authentiek Koerdisch zijn, vindt ook André. “Want we willen het hart van de Koerden raken!”

Gebeden, gezangen en klaagliederen

“Als een Koerd bidt, dan doet hij dat ritmisch. Haast muzikaal. Bij die stijl willen we aansluiten. Sommige liederen die wij schrijven, zijn gebeden. Andere liederen zijn gezangen, in de vorm van bijbelgedeelten op muziek. En dan heb je nog klaagzangen en liederen die kunnen dienen als oproep tot stille tijd. Vergelijkbaar met de gebedsoproep van de Islam.” Hij geeft nog een reden waarom muziek een goed evangelisatiemiddel is: “Er zijn genoeg christelijke boeken vertaald in het Koerdisch. Maar Koerden zijn geen leesvolk. Wél hebben ze een cultuur van muziek, ritme en dans. Het zijn kunstenaars. Vanaf het begin wist ik dus, dat we kunstvormen nodig zouden hebben. De Bijbel moet via andere vormen spreken om de Koerden te bereiken. Daarbij zijn ritme en muziek belangrijke elementen in de manier waarop Koerden hun geloof uiten.”

Kwart noten

Koerdische muziek heeft een geheel eigen stijl, legt André uit. “Dat heeft te maken met ritmes, de instrumenten die gebruikt worden, maar ook met toonsoorten.” Hij verklaart: “Een piano heeft witte en zwarte toetsen voor hele en halve noten. Maar… Koerdische muziek kent ook kwart noten. Die kennen wij niet; wij vinden ze zelfs vals. Maar in de Koerdische muziek zijn ze volop aanwezig.” Om de liederen te kunnen produceren, heeft Home for Kurds goede muzikanten nodig en… die zijn er nauwelijks in Nederland. “Daarom huren we niet-christelijke muzikanten in”, stelt André. “Dat lijkt ingewikkeld, maar ze doen enorm hun best om er iets moois van te maken, juist omdat het professionals zijn. Soms weten ze exact de goede elementen omhoog te halen.” Maar het valt ook wel eens tegen. “Zij geven voorkeur aan het maken van moderne, Westerse muziek. En dat is niet ons doel; wij willen authentieke muziek.”

God laat niet los

Stichtingsdirecteur Faraidoun is desondanks redelijk positief over de samenwerking: “De muzikanten laten zich grijpen door de muziek, door de boodschap, ook al zijn ze zelf geen christen”. André valt hem bij: “Klopt, ze begrijpen wat wij proberen over te brengen”. Vol vuur vertelt hij: “We hadden een keer een opname-sessie, waarbij één van de muzikanten onze tekst ging aanvullen. Wat hij wilde toevoegen, paste heel goed! Hij had een couplet in de trant van: ‘Ik, ellendig mens, ik ben niets waard…’. En het lied eindigde dan weer met onze tekst: ‘Jezus is de oplossing!’. Hoe mooi is dat? Een andere muzikant vertelde dat hij een droom van Jezus had gehad. Dat sterkt mij in de overtuiging dat God niet loslaat. Zelfs al hebben zij hun hart nog niet aan Hem gegeven.”

Nieuwe liederen

In 2018 verscheen een eerste cd met Koerdische muziek. Het doel voor 2020 is, dat er minimaal 8 tot 10 nieuwe liederen uit moeten komen. Op cd, maar ook via Facebook en YouTube, moeten ze hun weg vinden naar Koerden wereldwijd. André vertelt dat huiskerken in de Koerdische regio de liederen al in hun samenkomsten gebruiken. Ook worden de liederen gespeeld en gezongen tijdens de ‘eigen’ Koerdische kerkdiensten van de stichting, ’s zondags in de Bethelkerk in Rotterdam-Charlois. Vier nieuwe producties voldoen nog niet aan de kwaliteitseisen van André en Faraidoun. “Ze zijn te Westers”, zegt laatstgenoemde. André vult aan: “Eén van die liederen is een kerstlied. Daar maakte de producer een soort Amerikaans kerstlied van, in het Koerdisch gezongen. Dan zeggen wij: liever een paar écht goede liederen, dan veel middelmaat. Wat niet goed genoeg is, brengen we niet uit.”

 

Ook in Nederland steunt Verre Naasten verschillende missionaire projecten. Dat doen wij onder de noemer Mission Binnenland. Het muziekproject van de stichting Home for Kurds is één van deze projecten. Wil jij de ontwikkeling van nieuwe Koerdische (kerk)muziek mede mogelijk maken? Geef dan een gift op rekening NL31 INGB 0000 3636 00 van Verre Naasten, met vermelding: Home for Kurds.