MENU

"Na het afronden van mijn studie wil ik het evangelie verspreiden."

Gift Nakafeero (21 jaar), studente in Oeganda

Ik ben door mijn moeder opgevoed, zij heeft mij een sterke basis gegeven voor mijn geloof. Op een dag vroeg een dominee mij om Jezus aan te nemen als persoonlijke Redder, dat heb ik gedaan. God is alles voor mij, in alle situaties is Hij erbij. Ik noem Hem mijn beste vriend en mijn vader. Hij heeft mij nooit verlaten, ondanks dat ik soms geen antwoord van Hem lijk te krijgen.

Ik deel mijn geloof door getuigenissen, ik vertel over de goedheid van God en over wat Hij voor mij heeft gedaan. Ik vind het belangrijk dat mensen horen over God omdat alleen God redding biedt. Ik doe nu de studie theologie in mijn thuisland Oeganda. Na mijn studie wil ik het Evangelie op een effectieve manier delen, zodat alle mensen meer over God horen en het Evangelie zullen begrijpen.